Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6714 Grīvaišu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 17. gs. 19. gs. s. Saldus novads, Ezeres pagasts, Grīvaiši;
Kurzeme
6713 Grīvaišu krogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Saldus novads, Ezeres pagasts, Grīvaiši;
Kurzeme
6436 Vecpils katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Kurzeme
6435 Ilmājas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1626. Durbes novads, Vecpils pagasts, māj.: Ilmājas;
Kurzeme
6434 Ziemupes luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1748. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupe;
Kurzeme
6433 Sakas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. b. 18. gs. Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Saka;
Kurzeme
6430 Priekules pils vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 1688. Priekules novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2;
Kurzeme
6429 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Grobiņas novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
6427 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1734. Grobiņas novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
6426 Tāšu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Grobiņas novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
6425 Aizputes Klosteres muižas viduslaiku mūra paliekas Arhitektūra Valsts nozīmes 15. gs. Aizputes novads, Lažas pagasts;
Vanagos
Kurzeme
6424 Apriķu muižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1745. Aizputes novads, Lažas pagasts;
Apriķu muižā
Kurzeme
6423 Apriķu luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1700.,19. gs. Aizputes novads, Lažas pagasts, Apriķi;
Kurzeme
6422 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6421 Ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes None Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 10; Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 10a;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6420 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1686. 19. gs. 1.p. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 4;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6419 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 1800. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 3;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6418 Krogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 8;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6417 "Kavalieru" māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1800. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1a;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6416 Skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1846. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 2;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6414 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1800. 1905. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6413 Kazdangas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 1800. 1905. Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga;
Kazdangas muižā
Kurzeme
6411 Tāšu - Padures muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Aizputes novads, Kalvenes pagasts;
Tāšu - Padurē
Kurzeme
6410 Krūtes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1642. 1832. 1878. Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Krūte;
"Krūtes baznīca"
Kurzeme
6408 Grobiņas luterāņu baznīca un pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1662. -1663. 20. gs.40.g. Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 21;
Kurzeme
6407 Durbes luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1651. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1;
Kurzeme
6406 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.v. Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Dunalkas muižā
Kurzeme
6405 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b.,19.gs.v. Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Dunalkas muižā
Kurzeme
6404 Dunalkas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. - 20.gs. Durbes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka;
Dunalkas muižā
Kurzeme
6403 Dunalkas baronu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./19. gs. Durbes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka;
pie Durbes - Aizputes ceļa
Kurzeme
6402 Cīravas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1780. -1781. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6401 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6400 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6399 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6398 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs.b., 1868. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6397 Cīravas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19. gs. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas muižā
Kurzeme
6396 Aizputes pils ar nocietinājuma mūri Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs. 2.p. - 20. gs. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9;
Kurzeme
6395 Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1254. 1698. 1733. 1860. 1887. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Kurzeme
6392 Tumšo krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 19. gs. 2.c. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 7;
Kurzeme
6391 Noliktava Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.IIp., 18. gs.Ip., 19.gs.Ip., 20gs.Ip. Liepāja, Zivju iela 10/12;
Kurzeme