Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
174 Mežsloku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
pie Mežslokām
Vidzeme
173 Gaujienas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Gaujienas pagasts;
starp pastu un bij. mežniecību
Vidzeme
172 Salaku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Gaujienas pagasts;
starp Līgotņiem un Salakām
Vidzeme
170 Ķiparu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Apes pagasts;
pie Ķipariem
Vidzeme
169 Apes senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Ape;
Apes kapos
Vidzeme
164 Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Gulbjiem
Vidzeme
162 Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Pils un Miera ielu stūrī
Vidzeme
161 Alūksnes apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera krastā, Mellumā
Vidzeme
158 Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
154 Medņu Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp bij. Medņiem un Mūrniekiem
Vidzeme
150 Putreņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Putreņos pie Ģērmaņiem
Vidzeme
148 Zušu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Zušiem-9
Vidzeme
145 Vikutu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ošiem (Vikutiem)
Vidzeme
144 Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Lielmuceniekiem un Mētrām
Vidzeme
142 Ķesteru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ķesteriem
Vidzeme
140 Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Burtniekiem
Vidzeme
139 Atmiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Atmiņām
Vidzeme
131 Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
129 Bebru senkapi II (Franču kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem
Zemgale
128 Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
126 Kraukļu akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā
Zemgale
114 Kalnapeļņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
pie Kalnapeļņiem
Zemgale