Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6757 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6756 Caurbrauktuve ar torni Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6755 Dārznieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6754 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6753 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 16. -19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6752 Nurmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. 2.p. 20. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6751 Īves vējdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs. s. Talsu novads, Īves pagasts;
pie Dzirnavām
Kurzeme
6750 Saimniecības ēkas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6749 Kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6748 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6747 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6746 Pastendes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6745 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6744 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6743 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1821. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6741 Spāres luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1747. 1926. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Spāre;
Kurzeme
6740 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs., 19. gs. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 12;
Kurzeme
6739 Dundagas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -17. gs. 1766. 1897. 1909. -1914. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 12;
Kurzeme
6738 Dundagas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1766. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Kurzeme
6737 Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga;
Vīdāles iela 5
Kurzeme
6736 Priedulas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. b. Saldus novads, Vadakstes pagasts, Priedula;
Kurzeme
6735 Parks un parka arhitektūra Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Brocēnu novads, Remtes pagasts, Remte;
Remtes muižā
Kurzeme
6734 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Brocēnu novads, Remtes pagasts, Remte;
Remtes muižā
Kurzeme
6733 Muižas īpašnieku dzimtas kapenes Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Brocēnu novads, Remtes pagasts, Remte;
Remtes muižā
Kurzeme
6732 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1800., 1905. Brocēnu novads, Remtes pagasts, Remte;
Remtes muižā
Kurzeme
6731 Remtes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.-20.gs. Brocēnu novads, Remtes pagasts, Remte;
Remtes muižā
Kurzeme
6729 Jaunmuižas klēts un parks Arhitektūra Valsts nozīmes 1817. Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, Jaunlutriņi;
Jaunmuižā
Kurzeme
6728 Pienotava Arhitektūra Valsts nozīmes 1833. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6727 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6726 Šķūnis Arhitektūra Valsts nozīmes 1841. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6725 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1832. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6724 Kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1808. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6723 Pārvaldnieka ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.s. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6722 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6721 Jaunauces muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Saldus novads, Jaunauces pagasts, Jaunauce;
Jaunauces muižā
Kurzeme
6720 Gaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1658., 1684. Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Gaiķi;
Kurzeme
6719 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.c. Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezere;
Ezeres muižā
Kurzeme
6718 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezere;
Ezeres muižā
Kurzeme
6717 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezere;
Ezeres muižā
Kurzeme
6715 Ezeres muižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezere;
Ezeres muižā
Kurzeme