Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9015 Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4) Māksla Valsts nozīmes 1980. .
Babītes novads, pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils; Garkalnes novads, pie autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža; Rīga, pie autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža; Rīga, pie autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
Rīga
9014 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1877 Rīga, Stabu iela 17;
Rīga
9013 Zengbuša muižiņas dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1850., 1884. Rīga, Dārza iela 3;
Rīga
9012 Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta Vēsturiska notikuma vieta Reģiona nozīmes 1861.-1903. Madonas novads, Dzelzavas pagasts;
Vidzeme
9011 Antanu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 9.–12. gs. Gulbenes novads, Stradu pagasts;
starp Antaniem un Jāņsētām
Vidzeme
9010 Kolkas bākas komplekss Industriālais Valsts nozīmes 19./20. Talsu novads, Kolkas pagasts;
"Kolkas bāka"
Kurzeme
9009 Dievgalda balustrāde Māksla Valsts nozīmes 18.gs. II puse Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6A;
Kurzeme
9000 Šarlotenrue muižas kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Ziedu iela 15;
Kurzeme
8999 Rīgas politehnikuma studentu karceris Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1875.-1915. Rīga, Raiņa bulvāris 19;
Rīga
8998 Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē Industriālais Valsts nozīmes 1919.–1972. Jēkabpils novads, Viesītes pagasts;
Viesīte
Zemgale
8997 Mārtiņa luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1851.-1855., 1887. Rīga, Slokas iela 34;
Rīga
8988 Iģenes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. III cet., 19.gs. II p. Talsu novads, Vandzenes pagasts;
Kurzeme
8987 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. v., 1888.g. Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Jelgavas iela 45;
Zemgale
8986 Slutišku sādža Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19.gs. Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Slutiški;
Latgale
8985 Priednieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes 14.–17.gs. Ķekavas novads, Baldones pagasts;
pie Priedniekiem, autoceļa Ķekava-Skaistkalne kreisajā pusē
Rīga
8984 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Bristene" ar lauka observatoriju Industriālais Valsts nozīmes 1826.-1828. Aizkraukles novads, Seces pagasts;
Zemgale
8983 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Arbidāni" Industriālais Valsts nozīmes 1828 Jēkabpils novads, Sēlpils pagasts;
Zemgale
8976 Baznīcēnu soli (35) Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8975 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8974 Ērģeļu luktas Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8973 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8972 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8964 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes ap 1903. Rīga, Nometņu iela 45;
Rīga
8963 Vecsalienas muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. Augšdaugavas novads, Vecsalienas pagasts, Černovka;
"Červonkas pils"
Latgale
8962 Kalna Vaizuļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1.-4.gs. Siguldas novads, Mores pagasts;
"Kalna Vaizuļi", mežā starp Atmiņām un Lejas Gudrēniem
Rīga
8961 Talsu ģimnāzijas direktora A.Dreimaņa dzīvesvieta Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1928. Talsu novads, Talsi, Saules iela 6;
Kurzeme
8960 Īres nams ar restorānu Arhitektūra Valsts nozīmes 1931. Rīga, Elizabetes iela 65;
Rīga
8958 Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas tornis un padziļinājuma aka Industriālais Valsts nozīmes 1886.-1911. Daugavpils, Varšavas iela 28;
Latgale
8957 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 20;
Kurzeme
8956 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, 1905. gada iela 14;
Kurzeme
8955 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. v. Kuldīgas novads, Kuldīga, Alunāna iela 4;
Kurzeme
8954 Jaundomes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.s. Krāslavas novads, Ezernieku pagasts;
"Jaundomes muiža"
Latgale
8953 Tirdzniecības skola, tagad mācību iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Ventspils, Saules iela 15;
Kurzeme
8952 Ventspils pamatskola, tagad mācību iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 1925.-1928. Ventspils, Saules iela 37;
Kurzeme
8951 Ventspils ģimnāzija Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911.-1912. Ventspils, Kuldīgas iela 1;
Kurzeme
8950 Vācu ģimnāzija, tagad mācību iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 1869. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 19;
Kurzeme
8949 Zemnieku sēta "Kalāči" Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs., 1876. Cēsu novads, Liepas pagasts;
"Kalāči"
Vidzeme
8948 Ludzas Lielā sinagoga Arhitektūra Valsts nozīmes 1800., 19.gs. II.p. Ludzas novads, Ludza, 1. maija iela 30;
Latgale
8947 Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi" Arhitektūra Valsts nozīmes 1892., 19.gs.b. Aizkraukles novads, Iršu pagasts;
"Nomaļi"
Zemgale
8946 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.v. Kuldīgas novads, Kuldīga, 1905. gada iela 1;
Kurzeme