Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Rīga

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1828 Skubiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Skubiņiem
Rīga
1827 Saliņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Zemgaļiem (bij. Saliņām)
Rīga
1826 Klētnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Klētniekiem
Rīga
1825 Kalnagauriņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Kalnagauriņiem
Rīga
1824 Aliņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Aliņām
Rīga
1823 Tomes skansts - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Valsts nozīmes None Ķeguma novads, Tomes pagasts;
pie Pantersīļiem
Rīga
1822 Nariņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ķeguma novads, Tomes pagasts;
pie Nariņām
Rīga
1821 Grīvu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ķeguma novads, Tomes pagasts;
pie Grīvām
Rīga
1820 Slaidēnu pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Ķeguma novads, Birzgales pagasts;
starp Slaidēniem un Pilskalniem
Rīga
1502 Viļķenes Baznīcas kalns - viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Viļķenes pagasts;
pie Pabērziem
Rīga
1501 Ungurkalns (Ozoliņu kalns) - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Viļķenes pagasts;
pie Grantskalniem, Svētupes labajā krastā
Rīga
1500 Ivašu senkapi (Akmens kraulis) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Viļķenes pagasts;
pie bij. Ivašiem
Rīga
1499 Kaniņu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Vītoliņiem
Rīga
1498 Upesleju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Upeslejām
Rīga
1497 Rijnieku Zviedru kapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Rijniekiem, Raganas - Limbažu šosejas kreisajā pusē
Rīga
1496 Laļļu senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Laļļiem
Rīga
1495 Kaķu dobumakmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Kaķiem
Rīga
1494 Elku kalniņš (Jāņa kalniņš, Upuru kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
Igates krejotavas teritorijā
Rīga
1493 Unkšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
0,8 km uz D no Unkšām
Rīga
1492 Vainižu viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
Vainižos pie Pilskalniem
Rīga
1491 Zviedrukalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Zviedrukalniem
Rīga
1490 Augstrozes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Pilskalniem
Rīga
1489 Valnis - sens ceļa uzbērums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Ozolniekiem
Rīga
1488 Ozolnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Ozolniekiem
Rīga
1487 Tūtaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Mūrniekiem un bij. Tūtaļiem
Rīga
1486 Piltiņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Mežciemiem
Rīga
1485 Liepleju Elku ozoli (Upuru ozoli) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Lieplejām
Rīga
1484 Ezerleju senkapi (Tēvu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Ezerlejām
Rīga
1483 Zviedru cepure - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Bērtuļiem
Rīga
1482 Vainižu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
bij. Vainižu muižā
Rīga
1481 Staiceles viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Alojas novads, Staiceles pagasts;
pie Staiceles skolas
Rīga
1480 Stārastu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Skultes pagasts;
pie Stārastiem
Rīga
1478 Salacgrīvas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Baznīcas iela;
Salacas labajā krastā
Rīga
1477 Cepļa vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Zvaigznēm
Rīga
1476 Lībiešu Upuralas - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kuiķuļiem
Rīga
1475 Kuiķuļu svētozolu birzs vieta - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kuiķuļiem
Rīga
1474 Krogkalnu senkapi (Baznīckalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Krogkalniem
Rīga
1473 Kilzumu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kilzumiem, Svētupes kreisajā krastā
Rīga
1472 Priecumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts;
pie bij. Priecumiem
Rīga
1471 Stūru senkapi (Liepkalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie Stūriem
Rīga