Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Rīga

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1868 Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ķeguma novads, Rembates pagasts;
pie Sietiņiem
Rīga
1867 Lielpeču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Lielpečiem
Rīga
1866 Tulku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Jauntulkiem un Lieltulkiem
Rīga
1865 Indrānu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Indrāniem, Ogres upes labajā krastā
Rīga
1864 Čabu apmetne un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Čabām
Rīga
1863 Daugaviešu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Daugaviešiem
Rīga
1862 Augstzālīšu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Augstzālīšiem
Rīga
1861 Zilais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ogre;
Ogres - Tīnūžu šosejas kreisajā pusē
Rīga
1860 Meņģeles viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Meņģeles pagasts;
pie Meņģeles luterāņu baznīcas
Rīga
1859 Ģērķu Dievu (Upuru) kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Meņģeles pagasts;
pie Ģērķiem
Rīga
1858 Vaukšu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
starp Vaukšām un Damāriem
Rīga
1857 Vaukšu baznīcas vieta - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
pie Vaukšām
Rīga
1856 Ogres pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
pie Pilskalniem
Rīga
1855 Pelīcēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
pie Pelīcēniem
Rīga
1854 Griguļkalns - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
pie Mazozolu muižas
Rīga
1853 Baltiņu senkapi (Velna klēpis) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
pie bij. Baltiņiem
Rīga
1852 Ogres Jāņkalniņš - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Mazozolu pagasts;
bij. Ogres luterāņu baznīcas vietā
Rīga
1851 Uženu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Vecuženiem
Rīga
1850 Ūsiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Ūsiņiem
Rīga
1849 Robežnieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Robežniekiem
Rīga
1848 Plāteres pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Mežsargiem
Rīga
1847 Madlienas baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Madlienas aptiekas un pie luterāņu baznīcas
Rīga
1846 Kalnozolu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Kalnozoliem (bij. Jaunčakariem)
Rīga
1845 Šķebiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Šķebiņiem
Rīga
1844 Dieva kalns (Cepures kalns) - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Lielvārdes novads, Lielvārde;
pretī Lielvārdes pilskalnam, Rumbenes upes kreisajā krastā
Rīga
1843 Lielvārdes pilskalns un viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Lielvārdes novads, Lielvārde;
pie Rumbenes upes ietekas Daugavā
Rīga
1842 Pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Lielvārdes novads, Lielvārde;
pie Pilskalniem
Rīga
1841 Līču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts;
pie Līčiem
Rīga
1840 Jaunzemju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts;
pie Jaunzemjiem
Rīga
1839 Beķubodes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts;
pie Beķubodēm
Rīga
1838 Āža kalns un Bendes pļava - soda vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Lauberes pagasts;
pie Vairogiem un Lejaskangariem
Rīga
1837 Dobumakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Lauberes pagasts;
pie pagastnama, bij. Liepiņām
Rīga
1836 Ančiņu Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Ogres novads, Lauberes pagasts;
pie Ančiņiem
Rīga
1835 Siliņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Krapes pagasts;
pie Rožkalniem (bij. Siliņiem)
Rīga
1834 Lejasoķēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Krapes pagasts;
pie Lejasoķēniem
Rīga
1833 Šultu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Krapes pagasts;
pie Šultēm
Rīga
1832 Aulaku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Krapes pagasts;
pie Aulakiem
Rīga
1831 Ādmiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Krapes pagasts;
pie Ādmiņiem
Rīga
1830 Lielrutuļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts;
pie Kalējiem un Lielrutuļiem
Rīga
1829 Šķērstēnu pilskalns un Baznīckalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
starp Dzeguzēm un Saliņām pie Dzeņiem
Rīga