Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6962 Užavas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes ap 1783. Ventspils novads, Užavas pagasts, Užava;
Kurzeme
6961 Ugāles luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1693. -1697. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Kurzeme
6960 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6959 Mācītāja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6958 Puzes mācītājmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.18.gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6957 Puzes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.,19.gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē
Kurzeme
6956 Popes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1771. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6955 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6954 Kūts Arhitektūra Valsts nozīmes None Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6953 Aleja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6952 Veļas māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6950 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6949 Dzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6948 Stallis - kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1844. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6947 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6946 Jaunā klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6945 Kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6944 Kalēja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6943 Ārsta māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. s. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6942 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6941 Medību pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1653. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6940 Muižnieka dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1680. -1840. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6939 Popes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 17. -19. gs. Ventspils novads, Popes pagasts, Pope;
Popes muižā
Kurzeme
6938 Landzes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1701. 1776. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landzē
Kurzeme
6937 Piltenes pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. s. Ventspils novads, Piltene;
Kurzeme
6936 Piltenes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1709. -1719. Ventspils novads, Piltene;
Kurzeme
6935 Jūrkalnes katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1862. Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne;
Kurzeme
6934 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils, Tirgus iela 7;
Kurzeme
6933 Ventspils luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1834. -1835. Ventspils, Tirgus iela 2;
Kurzeme
6932 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19. gs. Ventspils, Tirgus laukums 1;
Kurzeme
6931 Noliktava Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.v. Ventspils, Jāņa iela 17;
Kurzeme
6930 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils, Lielā iela 9;
Kurzeme
6929 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils, Kuldīgas iela 13;
Kurzeme
6927 Ventspils pils Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs. 1. p. Ventspils, Jāņa iela 17;
Kurzeme
6926 Rātsnams Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Ventspils, Annas iela 13;
Kurzeme
6806 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Talsu novads, Vandzenes pagasts, Vandzene;
Vandzenes muižā
Kurzeme
6805 Ķieģeļu mūra tilts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Vandzenes pagasts, Vandzene;
Vandzenes muižā
Kurzeme
6804 Zirgu stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Vandzenes pagasts, Vandzene;
Vandzenes muižā
Kurzeme
6802 Alus brūzis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.b. Talsu novads, Vandzenes pagasts, Vandzene;
Vandzenes muižā
Kurzeme
6801 Krogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Vandzenes pagasts, Vandzene;
Vandzenes muižā
Kurzeme