Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9087 Administratīvā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1976. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46;
Rīga
9081 Vizikoku Acu avots Arheoloģija Vietējās nozīmes 17. gs. (?) – 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie bij.Jaunvizikoku mājām
Vidzeme
9073 Lapsu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 9./10.gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts;
"Lapsas"
Kurzeme
9056 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. I cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Ventspils iela 23;
Kurzeme
9055 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. v. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 11;
Kurzeme
9054 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. I p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 14;
Kurzeme
9053 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Skrundas iela 14;
Kurzeme
9052 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 2;
Kurzeme
9051 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 30;
Kurzeme
9050 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 25;
Kurzeme
9049 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. v. Kuldīgas novads, Kuldīga, Skrundas iela 12;
Kurzeme
9048 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Ventspils iela 31;
Kurzeme
9047 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Ventspils iela 37;
Kurzeme
9046 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Rumbas iela 13;
Kurzeme
9045 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 25;
Kurzeme
9044 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. I. p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 33;
Kurzeme
9043 Andžu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Viduslaiki/ jaunie laiki Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Andži;
"Sīļukalns", pie Sīļukalna mājām
Latgale
9042 Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts;
"Lejas Niklavas"
Vidzeme
9041 Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. II p. Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina;
"Moskvinas vecticībnieku draudze"
Latgale
9040 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. 70.gadi Kuldīgas novads, Kuldīga, Strautu iela 3;
Kurzeme
9039 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Mucenieku iela 1;
Kurzeme
9038 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 38;
Kurzeme
9037 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 36;
Kurzeme
9036 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 16;
Kurzeme
9035 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 7;
Kurzeme
9034 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Ventspils iela 12;
Kurzeme
9033 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Smilšu iela 23;
Kurzeme
9032 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. I p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Virkas iela 1;
Kurzeme
9031 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu iela 6;
Kurzeme
9030 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Upes iela 1;
Kurzeme
9029 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 20;
Kurzeme
9024 Valaiņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes 5.–13. gs. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts;
pie Valaiņiem
Latgale
9023 Grantiņu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 10.–12. gs. Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts;
pie Grantiņiem
Latgale
9022 Valaiņu apmetne un dobumakmens Arheoloģija Valsts nozīmes 11.–13. gs. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts;
"Valaiņi", pie Valaiņiem
Latgale
9021 Slobodas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 2300.–1500. g.p.m.ē. Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts;
Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie Viesītes ietekas Dvietes kanālā.
Latgale
9020 Grīvas ezera apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 3400.–2300. g.p.m.ē. Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts;
Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie ietekas Grīvas (Skuķu) ezerā
Latgale
9019 Latvijas Republikas ārlietu un finanšu ministru rezidence Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1923.-1940. Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 11a, Ziemeļu rajons;
Rīga
9017 Vaboles muižas apbūve ar parku Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs I.p., 20.gs. s. Augšdaugavas novads, Vaboles pagasts, Vabole;
Latgale
9016 Griestu gleznojums Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.60.g.b. Rīga, Lāčplēša iela 11;
Rīga
9015 Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4) Māksla Valsts nozīmes 1980. .
Babītes novads, pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils; Garkalnes novads, pie autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža; Rīga, pie autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža; Rīga, pie autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
Rīga