Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6892 Burtnieku pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6891 Burtnieku muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. 18. gs. IIp. 19. gs. b. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6890 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1793. 1992. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6889 Mācītāja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1774. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6888 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 1810. 1993. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6887 Burtnieku mācītājmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. IIp. 19. gs. s. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6886 Burtnieku luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. 17. gs. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Vidzeme
6885 Vijciema luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 1.p. Valkas novads, Vijciema pagasts, Vijciems;
Vidzeme
6884 Zemnieku sēta Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Valkas novads, Vijciema pagasts;
Ielīcās
Vidzeme
6883 Lugažu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1729. 1907. Valkas novads, Valka, Rīgas iela 9;
Vidzeme
6882 Trikātas pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -14. gs. Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
centrā
Vidzeme
6881 Trikātas mācītājmuižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1802. -1804. Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
Vidzeme
6880 Trikātas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1607. 1694. 1703. Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
Vidzeme
6879 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6878 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6877 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6876 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6875 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6874 Pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. -17. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6873 Smiltenes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs.- 19. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6872 Smiltenes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 15. gs. 17. gs. 1857. -1859. Smiltenes novads, Smiltene, Baznīcas laukums 1;
Vidzeme
6871 Palsmanes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1814. -1817. Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, Palsmane;
Vidzeme
6870 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6869 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6868 Kučiera māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. b. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6867 Dzīvojamā ēka "Stīpnieka māja" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6866 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes Ap 1880. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6865 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6864 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6863 Pulksteņklēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6862 Manēža Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6861 Krogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6860 Aumeistaru muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. - 19. gs. b. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Aumeistari;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6859 Ēveles muižas klēts un parks Arhitektūra Valsts nozīmes 1793. Burtnieku novads, Ēveles pagasts;
Ēveles muižā
Vidzeme
6489 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Madonas novads, Vestienas pagasts;
Vestienas muižā
Vidzeme
6488 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Madonas novads, Vestienas pagasts;
Vestienas muižā
Vidzeme
6487 Vestienas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. 19. gs. Madonas novads, Vestienas pagasts, Vestiena;
Vestienas muižā
Vidzeme
6486 Varakļānu muižas kapliča - kapela Arhitektūra Valsts nozīmes 1814. Varakļānu novads, Varakļāni, Rīgas iela 6;
Vidzeme
6485 Varakļānu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 1854. Varakļānu novads, Varakļāni, Rīgas iela 2;
Vidzeme
6484 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1783. -1789. Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 29;
Varakļānu muižā
Vidzeme