Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8576 Līgutu muižas pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1827. Durbes novads;
Kurzeme
8575 Līgutu muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1814.-1820. Durbes novads;
Kurzeme
8570 Akmeņraga bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1921. Pāvilostas novads, Sakas pagasts;
Akmeņraga bāka
Kurzeme
8569 Papes bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1910. Rucavas novads, Rucavas pagasts;
Papes bāka
Kurzeme
8568 Ovišu bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1844. Ventspils novads, Tārgales pagasts;
Ovišu bāka
Kurzeme
8567 Užavas bākas tornis un mašīnmāja Industriālais Valsts nozīmes 1879. Ventspils novads, Užavas pagasts;
Užavas bāka
Kurzeme
8566 Mērsraga bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1875. Mērsraga novads, Mērsrags, Bākas iela 60;
Kurzeme
8562 Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle Arhitektūra Valsts nozīmes 1900.-1903. Liepāja, Katedrāles iela 2;
Kara osta
Kurzeme
8561 Liepājas (Jaunliepājas) Lutera luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1914.-1934. Liepāja, Jelgavas iela 62;
Kurzeme
8546 Cīravas ūdensdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 1881. Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava;
Cīravas dzirnavas
Kurzeme
8545 Jūras virsnieku sapulču ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.otrā puse Liepāja, Atmodas bulvāris 9;
Kurzeme
8544 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 20.gs.sākums Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 5;
Kurzeme
8535 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19./20.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8534 Ērģeļu luktas Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8533 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 1856. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8531 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8529 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.b. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8526 Kapa plāksne Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8525 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 20.gs.s. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8524 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.b. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8515 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p.1924. Mērsraga novads, Mērsrags;
Mērsraga luterāņu baznīcā
Kurzeme
8512 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 18.gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8482 Labības noliktava Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.b. Liepāja, Vecā Ostmala 24;
Kurzeme
8481 Lipaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1630.,19.gs. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Lipaiķos
Kurzeme
8480 Jāmaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1692.,18.gs.,1906. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Jāmaiķos
Kurzeme
8336 Jaunvietu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Jaunvietām
Kurzeme
8326 Maznodupju akmeņu konstrukcija Arheoloģija Vietējās nozīmes None Pāvilostas novads, Sakas pagasts;
pie Maznodupjiem un Priedēm
Kurzeme
7454 Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 13.-20.gs. Ventspils;
Kurzeme
7451 Valdemārpils vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.gs.v. 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Kurzeme
7450 Talsu pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 16.-19.gs. Talsu novads, Talsi;
Kurzeme
7449 Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 15.-19.gs. Talsu novads, Sabile;
Kurzeme
7448 Sīkraga zvejnieku ciems Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs.b.-20.gs.s. Dundagas novads, Kolkas pagasts;
pa Ķeļķu, Jaunklāvu, Kilasidamu, Vīnamegu, Baznīckalna un Vecvalku māju robežām, ietverot šīs mājas un to starpā esošās teritorijas
Kurzeme
7447 Košraga zvejnieku ciems Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 18.-20.gs. Dundagas novads, Kolkas pagasts;
pa Tilmaču, Anduļu un to starpā esošo māju robežām, ietverot šīs mājas
Kurzeme
7446 Saldus pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs Saldus novads, Saldus;
Kurzeme
7439 Grobiņas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.-19.gs. Grobiņas novads, Grobiņa;
Kurzeme
7438 Durbes pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 16.-19.gs. Durbes novads, Durbe;
Kurzeme
7437 Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 13.-19.gs. Aizputes novads, Aizpute;
Kurzeme
7436 Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.-19.gs. Liepāja;
Liepājas pilsētas senākā daļa, kas veidojusies attīstoties apbūvei starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru, abpus Tirdzniecības kanālam (grafiskais plāns pielikumā)"
Kurzeme
7435 Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 13.-19.gs. Kuldīgas novads, Kuldīga;
pilsētas senākā daļa Ventas kreisajā krastā, ietverot veco tiltu, kas veidojusies, attīstoties apbūvei gar Ventspils, Liepājas un Jelgavas ielām. Grafiskais plāns pielikumā
Kurzeme
6964 Zlēku luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1645. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Kurzeme