Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
142 Ķesteru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ķesteriem
Vidzeme
141 Celensku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Celenskiem
Vidzeme
140 Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Burtniekiem
Vidzeme
139 Atmiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Atmiņām
Vidzeme
138 Asaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Asariem, Indzera ezera Z krastā
Vidzeme
102 Valmieras skolotāju seminārs Vēsture Valsts nozīmes None Valmiera, Leona Paegles iela 40;
Vidzeme
101 Kauguru nemieros kritušo zemnieku kaps Vēsture Valsts nozīmes 1802. Valmiera, Cēsu iela;
Vidzeme
100 Gleznotāja A.Alkšņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864.-1897. Rūjienas novads, Rūjiena, Rīgas iela 11a;
Vidzeme
99 Tēlnieka E.Meldera dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1889. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts;
Speļģos
Vidzeme
98 Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864. Kocēnu novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Neikena kalniņā
Vidzeme
97 Vidzemes skolotāju seminārs Vēsture Valsts nozīmes 1849.-1890. Valkas novads, Valka, Rīgas iela 64;
Vidzeme
47 Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1851. Ērgļu novads, Ērgļu pagasts;
Meņģeļos
Vidzeme
46 Rakstnieka R.Blaumaņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1863.-1908. Ērgļu novads, Ērgļu pagasts;
Brakos
Vidzeme
23 Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1862. Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
Krācēs
Vidzeme
22 Druvienas pagastskola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.b.- 20.gs.s. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Mazvasaraudžos
Vidzeme
18 Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu dzīves un darba vieta Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.b.- 20.gs.20.g. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
Kalna Kaibēnos
Vidzeme
17 Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1884. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Kaikaši;
Vidzeme
16 Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps Vēsture Valsts nozīmes 1866.-1950. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Leukādijas;
Vidzeme
14 Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1867.-1892. Priekuļu novads, Liepas pagasts;
Kalāčos
Vidzeme
13 Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1887. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts;
Vecviņķos
Vidzeme
12 Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas,Jaunpiebalgas pagastskola Vēsture Valsts nozīmes 1875. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts;
Jāņskolā
Vidzeme
11 Cēsu apriņķa skola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.s.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 6;
Vidzeme
10 Komponista A.Kalniņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1879. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 24;
Vidzeme
9 Bērzaines ģimnāzija Vēsture Valsts nozīmes 1825.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Bērzaines iela 34;
Vidzeme
7 Komponista J.Vītola dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1922.-1944. Apes novads, Gaujienas pagasts;
Anniņās
Vidzeme