Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8846 Sembu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes 12.-15.gs. Ventspils novads, Ziru pagasts;
pie Sembas mājām
Kurzeme
8842 Ģipkas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1860., 20.gs.b. Rojas novads, Ģipka;
Kurzeme
8840 Altāris ar gleznām (2) Māksla Valsts nozīmes 1684., 20.gs. 30.g. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupe;
Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca
Kurzeme
8839 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1684. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupe;
Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca
Kurzeme
8815 Kancele Māksla Valsts nozīmes 17.gs. II.p. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts;
Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca
Kurzeme
8814 Altāris Māksla Valsts nozīmes 17.gs. II.p. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts;
Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca
Kurzeme
8811 Ventspils Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1901. Ventspils, Plosta iela 10;
Kurzeme
8806 Dzīvojamā ēka ar noliktavu Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.b., 19.gs. 1.p. Ventspils, Tirgus iela 5;
Kurzeme
8788 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.b., 19.gs. 70.g., 20.gs. I c. Ventspils, Kuldīgas iela 2;
Kurzeme
8786 Ventspils baptistu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1895. Ventspils, Platā iela 13;
Kurzeme
8775 Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. II.p., 20.gs. I.c. Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Sieksāte;
"Sieksātes pamatskola"
Kurzeme
8753 Pelču muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1903.-1904. Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Pelči;
"Pelču pils"
Kurzeme
8750 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs. 2.p., 18.gs. b., 20.gs. 1.p. Ventspils, Tirgus iela 11;
Kurzeme
8747 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1699., 18.gs., 19.gs. Liepāja, Kungu iela 26;
Kurzeme
8737 Liepājas Karostas ūdenstornis Industriālais Vietējās nozīmes 1905. Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29;
Kurzeme
8732 Liepājas bāka Industriālais Valsts nozīmes 1868. Liepāja, Roņu iela 6a;
Kurzeme
8730 Dundagas baznīcas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 12.-17.gs. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 8; Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 10;
Kurzeme
8724 Dzīvojamā un saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1828.-1839., 19.gs. 70.g.s. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 3a;
Kurzeme
8723 Nīgrandes luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1775., 1883. Saldus novads, Nīgrandes pagasts;
"Nīgrandes baznīca"
Kurzeme
8722 Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1899.-1904. Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu iela 12;
Kurzeme
8720 Usmas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935.-1936. Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
"Usmas baznīca"
Kurzeme
8712 Liepājas karostas cietums Arhitektūra Vietējās nozīmes 1894.-1903. Liepāja, Invalīdu iela 4;
Kurzeme
8702 O.Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919.g. Janvāris-marts Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Rudbārži;
Kurzeme
8700 Rucavas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1872.-1874. Rucavas novads, Rucavas pagasts;
Kurzeme
8690 Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1861.-1868., 1896. Liepāja, Jaunā iela 1;
Kurzeme
8687 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 9;
Kurzeme
8686 Vecais rātsnams Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs., 18.gs., 1806.g. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 5;
Kurzeme
8685 Liepājas Sv.Jāzepa katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1747.-1762., 1894.-1900. Liepāja, Rakstvežu iela 13;
Kurzeme
8682 Liepājas Latviešu biedrības nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1934.g. Liepāja, Rožu laukums 5/6;
Kurzeme
8672 Liepājas Vecticībnieku baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1906. - 1907. Liepāja, Oskara Kalpaka iela 87;
Kurzeme
8666 Stallis ar ratnīcu, tagad Liepājas muzeja saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs. sāk. Liepāja, Kūrmājas prospekts 16;
Kurzeme
8665 Savrupmāja, tagad Liepājas muzejs Arhitektūra Valsts nozīmes 1900. - 1901. Liepāja, Kūrmājas prospekts 16;
Kurzeme
8663 Otaņķu vējdzirnavas Industriālais Valsts nozīmes 1885. Nīcas novads, Otaņķu pagasts;
māj: Prenclavi
Kurzeme
8662 Nīcas Dižās muižas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. Nīcas novads, Nīcas pagasts;
māj: Nīcas klēts
Kurzeme
8661 Bijusī Pāvilostas Loču māja ar laivu novietni un Sakas upes krasta bruģi Arhitektūra Vietējās nozīmes 1879., 19.gs. beigas Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela;
1
Kurzeme
8660 Vērgales muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. sāk. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts;
māj: Pagasta valde un skola
Kurzeme
8590 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 17.gs.pirmā puse, 17.gs.otrā puse, 18.gs.otrais cet. Liepāja, Kungu iela 6;
Kurzeme
8589 Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. pirmā puse, 19.gs. vidus Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Kurzeme
8577 Līvu tautas nams Arhitektūra Valsts nozīmes 1939. Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe;
Kurzeme
8576 Līgutu muižas pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1827. Durbes novads;
Kurzeme