Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Zemgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8572 Pētermuižas skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1870.gadi Vecumnieku novads, Valles pagasts;
Zemgale
8559 Kapela Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts;
Jumpravmuižas parkā
Zemgale
8558 Mākslīgās pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts;
Jumpravmuižas parkā
Zemgale
8557 Parka paviljons Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.sāk., 19.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts;
Jumpravmuižas parkā
Zemgale
8556 Jumpravmuižas parks ar parka arhitektūru Arhitektūra Valsts nozīmes 18., 19.gs. Bauskas novads, Mežotnes pagasts;
Zemgale
8555 Tiltiņš Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.beigas Iecavas novads;
Iecavas muiža
Zemgale
8554 Veļas māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.beigas Iecavas novads, Iecava, Edvarta Virzas iela 1;
Iecavas muiža
Zemgale
8553 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1880. Iecavas novads, Iecava, Grāfa laukums 4;
Iecavas muiža
Zemgale
8552 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1779. Iecavas novads, Iecava, Grāfa laukums 3;
Iecavas muiža
Zemgale
8551 Bibliotēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1908. Iecavas novads, Iecava, Grāfa laukums 1;
Iecavas muiža
Zemgale
8550 Vārtu sarga namiņi (3) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.beigas Iecavas novads, Iecava, Rīgas iela 6; Iecavas novads, Iecava, Upes iela 9;
Iecavas muiža, Sila māja
Zemgale
8549 Iecavas muižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs. Iecavas novads;
Zemgale
8338 Ūdensdzirnavas ar vilnas pārstrādes iekārtu Vēsture Vietējās nozīmes 19.gs. Skrīveru novads, Skrīveri;
Rīgas ielā 6
Zemgale
8319 Klētiņa Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Saulgriežos
Zemgale
8318 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1927. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Saulgriežos
Zemgale
8317 Pirts Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Lieldimzēnos
Zemgale
8316 "Lieldimzēnu" kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Lieldimzēnos
Zemgale
8315 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1926. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Lieldimzēnos
Zemgale
8314 Klēts - ratnīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Lieldimzēnos
Zemgale
8313 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Lieldimzēnos
Zemgale
8312 "Kalnmaču" klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Kalnmačās
Zemgale
8311 Kalpu māja "Kalnmaču ērbērģis" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.v. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Kalnmačās
Zemgale
8310 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
Kalnmačās
Zemgale
7433 Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 18.-19.gs. Jelgava;
Zemgale
7432 Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 14.gs.,16.-19.gs., Jēkabpils;
Krustpils pils un Krustpils pilsētas senākās daļas apbūve Daugavas labajā krastā. Jēkabpils pilsētas senākās daļas apbūve Daugavas kreisajā krastā. Grafiskais plāns pielikumā.
Zemgale
7431 Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 16.-19.gs. Dobeles novads, Dobele;
Zemgale
7425 Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 15.-19.gs. Bauskas novads, Bauska;
Zemgale
7423 Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.-19.gs. Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava;
Zemgale
6310 Zasas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1750. Jēkabpils novads, Zasas pagasts, Zasa;
Zemgale
6309 Vārenbrokas muižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Viesītes novads, Viesītes pagasts, Vārnava;
Zemgale
6308 Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -19. gs. Jēkabpils, Rīgas iela 214; Jēkabpils, Rīgas iela 211a; Jēkabpils, Rīgas iela;
Zemgale
6307 Dzīvojamo ēku komplekss Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Jēkabpils, Pasta iela 83; Jēkabpils, Pasta iela 81; Jēkabpils, Pasta iela 85; Jēkabpils, Pasta iela 87;
Zemgale
6306 Apriņķa skola Arhitektūra Valsts nozīmes 1820. Jēkabpils, Pasta iela 1;
Zemgale
6305 Sv. Gara pareizticīgo klostera apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 1774., 1885.–1888., 19. gs. Jēkabpils, Brīvības iela 200/202; Jēkabpils, Brīvības iela 204;
Zemgale
6304 Uniātu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1783. Jēkabpils, Brīvības iela 167;
Zemgale
6303 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1845. -1847. Krustpils novads, Atašienes pagasts;
Marinzejas muižā
Zemgale
6302 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Krustpils novads, Atašienes pagasts;
Marinzejas muižā
Zemgale
6301 Marinzejas muižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 1845. -1847. Krustpils novads, Atašienes pagasts;
Marinzejā
Zemgale
6196 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Rundāles novads, Svitenes pagasts, Svitene;
Svitenes muižā
Zemgale
6195 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Rundāles novads, Svitenes pagasts, Svitene;
Svitenes muižā
Zemgale