Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
411 Rakstu krustakmeņi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Rakstupītes un pie Rakstiem
Vidzeme
410 Rakstu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Rakstiem
Vidzeme
409 Mazruku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Mazrukiem
Vidzeme
408 Liepiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Liepiņiem
Vidzeme
407 Kalnamežiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Kalnamežiņiem
Vidzeme
406 Kalnaastīšu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Kalnaastītēm
Vidzeme
405 Uplantu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
404 Uplantu krustakmens Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
403 Uplantu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
402 Ainavu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Ainavām
Vidzeme
401 Āraišu viduslaiku pils un apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
Āraišu ezera krastā
Vidzeme
400 Lejaspeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
400 m no Lejaspeļiem
Vidzeme
399 Krustkalnu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
300 m ZA Krustkalniem
Vidzeme
398 Āraišu ezerpils Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
Āraišu ezera saliņā
Vidzeme
397 Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Torņa iela 2a;
Vidzeme
396 Konventa laukuma viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 14;
Vidzeme
395 Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Palasta iela 22;
Vidzeme
394 Cēsu senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Cēsis;
pilsētas vēsturiskajā centrā
Vidzeme
393 Riekstu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Cēsis;
Pils parkā
Vidzeme
392 Cēsu viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Cēsis;
Pils parkā
Vidzeme
391 Siļķu viduslaiku apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis;
pie Siļķēm
Vidzeme
390 Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Cēsis;
pie dzelzceļa stacijas
Vidzeme
389 Rencēnu muižas viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
Rencēnu muižas parkā
Vidzeme
388 Palmēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Palmēniem
Vidzeme
387 Olnieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Olniekiem
Vidzeme
386 Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kurmjiem
Vidzeme
385 Rēveļu senkapi un kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kalnasīļiem
Vidzeme
384 Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta (Svētais kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kalnasīļiem
Vidzeme
383 Kaikūņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kaikūņiem
Vidzeme
382 Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Jaunkauļiem
Vidzeme
381 Doļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Doļiem, Amatas kreisajā krastā
Vidzeme
380 Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Bērzkalniem, Melderupītes labajā krastā
Vidzeme
234 Spieķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera
Vidzeme
233 Zamanu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta
Vidzeme
231 Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Semeikām
Vidzeme
230 Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm
Vidzeme
229 Baltkauļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem
Vidzeme
228 Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņos
Vidzeme
227 Medņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)
Vidzeme
226 Vīksnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna
Vidzeme