Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
453 Lodēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Lodēniem
Vidzeme
452 Lejasburkānu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Lejasburkāniem
Vidzeme
451 Lejasbeķeru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Lejasbeķeriem
Vidzeme
450 Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Lejas Kaibēniem
Vidzeme
449 Pīļupītes apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Jēkuļiem, pie Pīļupītes ietekas Ineša ezerā
Vidzeme
448 Jauncelmu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Jauncelmiem
Vidzeme
447 Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
446 Ķemeru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Ķemeriem
Vidzeme
445 Ļavēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Ļavēniem
Vidzeme
444 Ezēnu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Ezēniem
Vidzeme
443 Baldiešēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Baldiešēniem
Vidzeme
442 Akmentiņu viduslaiku kapsēta un nostāstu vieta (Asins ieleja) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Akmentiņiem
Vidzeme
441 Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Inešu ezera krastā pie Inesiešiem
Vidzeme
440 Žvirguļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Žvirguļiem
Vidzeme
439 Pavēņu pilskalns (Lielais Elka kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Pavēņiem
Vidzeme
438 Krustiņu senkapi (Mantas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Krustiņiem
Vidzeme
437 Jaunvepru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Jaunvepriem
Vidzeme
436 Ķētu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Ķētiem
Vidzeme
435 Elku kalna senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
pie Elkiem
Vidzeme
434 Dzērbenes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes muižā
Vidzeme
433 Dzērbenes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes luterāņu baznīcas teritorijā
Vidzeme
432 Augstais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene;
centrā
Vidzeme
431 Žvīguru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Žvīguriem
Vidzeme
430 Skripstu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Skripstiem
Vidzeme
429 Oškalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Oškalniem
Vidzeme
428 Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) un II (Bedru kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Mindaugiem
Vidzeme
427 Kalnastādiņu senkapi I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Kalnastādiņiem
Vidzeme
426 Ješku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Ješkām
Vidzeme
425 Ķeveru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Ķeveriem
Vidzeme
424 Drustu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie Drustu aptiekas
Vidzeme
423 Valstskalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie bij. Valstskalniem
Vidzeme
422 Jauntēvenēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
pie bij. Jauntēvenēniem un Rideļiem
Vidzeme
420 Dūķu ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
Dūķu ezera A daļā, sēklī pie krasta
Vidzeme
419 Auļukalna ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
Auļukalna ezera A daļā uz D no pussalas
Vidzeme
418 Ješķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
300 m A Ješķiem
Vidzeme
417 Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Raunas novads, Drustu pagasts;
1,5 km no Mīlakšiem, Briņģu-Mīlakšu ceļa kreisajā pusē
Vidzeme
416 Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Āraišu luterāņu baznīcas teritorijā
Vidzeme
414 Veclauču viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Veclaučiem
Vidzeme
413 Vāļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Vāļiem
Vidzeme
412 Simtēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Drabešu pagasts;
pie Simtēniem
Vidzeme