Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8719 Rakstnieka K.Skalbes dzīves vieta "Saulrieti" Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1926.-1944. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
Vidzeme
8718 "Saulrieti" (K.Skalbes muzejs) Arhitektūra Valsts nozīmes 1922., 1934.-1944. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
Vidzeme
8716 Silakrogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.p. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
"Silakrogs"
Vidzeme
8711 Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1935.-1941. Gulbenes novads, Litenes pagasts;
"Valsts mežs 5068 007 0045", Sitas silā
Vidzeme
8691 Mujānu Izglītības biedrības nams Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.beigas, 20.gs 30-tie gadi Kocēnu novads, Kocēnu pagasts;
"Mujāni"
Vidzeme
8679 Klēts ("Baltā klēts") Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Sauliešu klēts"
Vidzeme
8678 Spirta brūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1891.g. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Liepiņas 2"
Vidzeme
8677 Pārvaldnieka māja ("Ratūzis") Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Saulieši-1"
Vidzeme
8676 Jaunā pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1886.g. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Saulieši"
Vidzeme
8675 Vecā kungu māja ("Vidus māja") Arhitektūra Valsts nozīmes 1835.g. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Rozes"
Vidzeme
8674 Rencēnmuižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. 1.puse - 20.gs. Sākums Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
Vidzeme
8673 Tēlnieku K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Cēsu novads, Cēsis, Krasta iela 14; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 31; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 33; Cēsu novads, Cēs
Vidzeme
8588 Sestukalna astronomisko novērojumu punkts Industriālais Valsts nozīmes 1824. Ērgļu novads, Sausnējas pagasts;
Sestukalnā (Ziestu kalnā)
Vidzeme
8582 Bērensa kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes kapsēta
Vidzeme
8563 Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1941 Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Litenes kapsētas
Vidzeme
8543 Raunas ūdensdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. vidus Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna;
Raunas dzirnavu HES
Vidzeme
8537 Dikļu muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.1896. Kocēnu novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Dikļu muižā
Vidzeme
8374 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.30.g. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8373 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.Ip. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8372 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 1826. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8371 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.30.g. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8370 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 1826. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8369 Cilnis "Ceimernu dzimtas ģerbonis" Māksla Vietējās nozīmes 1781. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Tirzas kapu kapličā
Vidzeme
8366 Krāsns Māksla Vietējās nozīmes 20.gs.s. Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižas pilī
Vidzeme
8365 Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās) Māksla Vietējās nozīmes 20.gs.s. Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižas pilī
Vidzeme
8364 Fasādes dekoratīvā apdare Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižas pilī
Vidzeme
8363 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8360 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8359 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8357 Interjera dekoratīvā apdare vestibilā Māksla Vietējās nozīmes ap 1878. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene;
Jaungulbenes muižas pilī
Vidzeme
8356 Krāsns Māksla Vietējās nozīmes 19./20.gs. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene;
Jaungulbenes muižas pilī
Vidzeme
8355 Cilnis "Ģerbonis" fasādē Māksla Vietējās nozīmes ap 1878. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene;
Jaungulbenes muižas pilī
Vidzeme
8352 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 18./19.gs. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8351 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8349 Durvju komplekti (3) Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.Ic. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8348 Fasādes dekoratīvā apdare Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12;
Vecgulbenes muižas Baltajā pilī
Vidzeme
8347 Piemineklis kritušajiem karavīriem Māksla Vietējās nozīmes 1967. Gulbenes novads, Gulbene;
Spārītes parkā, Brāļu kapos
Vidzeme
8345 Viculaiku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Upeskalniem un Viculaikām
Vidzeme
8344 Durvju komplekti (4) Māksla Vietējās nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
8343 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.s. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme