Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Daugavpils novads

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
702 Kaķīšu pilskalns (Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Sventes pagasts, Kaķīši;
Latgale
700 Voicišķu senkapi (Poļskoje kladbišče) Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts;
pie Pļaviņām
Latgale
699 Līdaku apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Salienas pagasts;
pie Līdakām
Latgale
698 Upīšu viduslaiku kapsēta (Staroje kladbišče) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Salienas pagasts;
pie bij. Upīšiem
Latgale
697 Janomoles senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Salienas pagasts;
pie bij. Jaunmoles
Latgale
696 Kerkūzu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Salienas pagasts;
Kerkūzos
Latgale
685 Nīcgales Lielais akmens Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Nīcgales pagasts;
starp Nīcgali un Vārkavu
Latgale
684 Malagala apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Mālgals;
Latgale
683 Buivīšu pilskalns (Vecie kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Buivīši;
Latgale
682 Židinas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Židina;
Latgale
681 Vecračinas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Vecračina;
Latgale
680 Dinaburgas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Vecpils;
Latgale
679 Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutiški;
Latgale
678 Rudanu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Rudāni;
Latgale
677 Nitišu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Nitiši;
Latgale
676 Melderišķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Melderiški;
Latgale
675 Markovas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Markova;
Latgale
674 Senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ribaki;
Latgale
673 Muntišķu senkapi (Mēra kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Munciški;
Latgale
672 Janušanu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Jaunušāni;
Latgale
671 Klajumu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Laucesas pagasts;
pie Klajumiem
Latgale
669 Ķīšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Kalupes pagasts;
Ķīšos (Ķeišos)
Latgale
668 Baltkāju pilskalns (Napoleonova gora) ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts;
Kiluškos, starp Laukugaļiem un Silmaļiem
Latgale
667 Kilušku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts;
Kiluškos, pie Grantiņiem
Latgale
663 Svilišķu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Dubnas pagasts, Sivilišķi;
Latgale
662 Piparu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Dubnas pagasts, Pipari;
Latgale
656 Vecstupelišķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Vecie Stupeliški;
Latgale
655 Ubodišķu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts;
Ubodišķos
Latgale
654 Melnais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts;
starp Putāniem un Greižām
Latgale
653 Kampānu - Kusiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Ambeļu pagasts;
starp Kampāniem un Mazajiem Kusiņiem
Latgale
652 Skromaņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Skromoni;
Latgale
651 Skromaņu Greitas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Skromoni;
Latgale
650 Baranaukas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Lielā Baranovska;
Latgale
649 Leperu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi;
Latgale
648 Leperu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi;
Latgale
647 Gņilojas Ručejas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Gļinaruča;
Latgale
646 Galvānu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Galvāni;
Latgale
20 Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1872.-1879. Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Birkineļi;
Latgale