Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1229 Zālīšu senkapi (Jāņkalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Zālīšiem
Kurzeme
1228 Pakalnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Pakalniem
Kurzeme
1227 Līču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Līčiem (Līķiem)
Kurzeme
1226 Krūku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Gēriem un bij. Pārupjiem
Kurzeme
1225 Lancenieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Muceniekiem un bij. Lanceniekiem
Kurzeme
1224 Aniņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Kalnanniņām un bij. Aniņām
Kurzeme
1223 Ģēģeru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Ģēģeriem
Kurzeme
1222 Guļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Guļiem
Kurzeme
1221 Biļļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Biļļiem un Valkiem
Kurzeme
1220 Basu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts;
pie Baļļām un Varkaļiem
Kurzeme
1219 Struju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Strujām
Kurzeme
1218 Strazdiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Strazdiņiem
Kurzeme
1217 Smiltnieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Smiltniekiem
Kurzeme
1216 Sedļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Sedļiem
Kurzeme
1215 Pūjalgu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Pūjalgu pilskalna
Kurzeme
1214 Pūjalgu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Pūjalgām
Kurzeme
1213 Ķaupu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Ķaupiem
Kurzeme
1212 Vecmuižas (Īvandes) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Īvandes pagasts;
pie Avotiem
Kurzeme
1211 Ēdoles senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
pie baznīcas
Kurzeme
1210 Ēdoles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Kurzeme
1209 Kalniņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads, Alsunga, Kuršu iela 2;
Kurzeme
1208 Jaungaiļu senkapi (Sauleskalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alsungas novads;
starp Jaungaiļiem, Zvaigžņiem un Pikšiem
Kurzeme
1207 Todaižu (Leiškalnu) pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads;
pie Zundēm un bij. Leiškalniem, Pilsezera krastā
Kurzeme
1206 Mazreģu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alsungas novads;
pie Mazreģiem
Kurzeme
1205 Ķīšu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alsungas novads;
starp Ķīšiem un Skaidrājiem
Kurzeme
1204 Grīnbergu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alsungas novads;
starp Grīnbergiem un Dzirniekiem
Kurzeme
1203 Dižgabala kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads, Alsunga;
starp Pils ielu un Dzirnavu ezeru
Kurzeme
95 Kubeles (Kubalu) skola Vēsture Valsts nozīmes 1838. Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Dundagas - Talsu ceļa 5. km
Kurzeme
94 Gleznotāja J.Rozentāla dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1866. Saldus novads, Saldus pagasts;
Bebros
Kurzeme
42 Bij.Špringera pamatskola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.50.g. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 3;
Kurzeme
41 Durbes kaujas vieta Vēsture Valsts nozīmes 1260. Durbes novads, Durbe;
Durbes R daļā
Kurzeme
40 Dzērves - Cīravas tautas skola Vēsture Valsts nozīmes 1833.-1840. Aizputes novads, Cīravas pagasts;
Dzērves pagastskolas internātā
Kurzeme
39 Kaujas vieta "Rokas birzs" Vēsture Valsts nozīmes 1905. Aizputes novads, Aizputes pagasts;
Aizputes - Liepājas un Aizputes - Priekules ceļu sazarojumā
Kurzeme
38 Baltijas skolotāju seminārs Vēsture Valsts nozīmes 1886.-1915. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 31;
Kurzeme