Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1269 Ķoniņciema Elku birzs - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Ķoniņciems;
Kurzeme
1268 Krauļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts;
starp Krauļiem un Strēļiem
Kurzeme
1267 Elderenes Svētavoti - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts;
pie Puķlejām
Kurzeme
1266 Mazsāliju pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts;
pie Pilskalniem
Kurzeme
1265 Raņķu (Plostnieku) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Skrundas pagasts, Savenieki;
Kurzeme
1264 Sīpolu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrundas novads, Skrundas pagasts;
pie Sīpolu fermas
Kurzeme
1263 Krievu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Skrundas pagasts;
pie bij. Vēršu muižas
Kurzeme
1262 Skrundas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Skrunda;
Skrundas muižas parkā, Ventas kreisajā krastā
Kurzeme
1261 Sluju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
starp Slujām un bij. Novadniekiem
Kurzeme
1260 Zviedru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Zviedriem
Kurzeme
1259 Rendas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Valdātiem
Kurzeme
1258 Lielrendas Velna laiva - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Rendas pienotavas
Kurzeme
1257 Kroju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Krojām
Kurzeme
1256 Goskalns - apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Jaundambjiem un Lejastiezumiem
Kurzeme
1255 Mordaiķu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Avotniekiem
Kurzeme
1254 Avotiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Avotiņiem
Kurzeme
1253 Mantas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
Abavas upes labajā krastā pretim Būdniekiem
Kurzeme
1252 Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrundas novads, Raņķu pagasts;
pie Plūdoņiem un Mazraņķiem
Kurzeme
1251 Kraķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrundas novads, Raņķu pagasts;
pie Kraķiem un Pieniķiem
Kurzeme
1250 Kapenieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Raņķu pagasts;
pie Kapeniekiem
Kurzeme
1249 Tigves (Tigas) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Viršiem
Kurzeme
1248 Padures (Beltes) pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Pilskalniem un Jaunbeltēm
Kurzeme
1247 Ābelnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts, Ķimale;
pie Ābelniekiem
Kurzeme
1246 Imuļu (Lēnu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
pie Robežniekiem un Zvaguļiem
Kurzeme
1245 Vormsātes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
pie Melderiem, Dzeldas un Šķerveles upju satekā
Kurzeme
1244 Namdaru kalns - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
pie Melderiem un bij. Namdariem
Kurzeme
1243 Dzeldas (Dzelzgales) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
pie bij. Pilskalniem
Kurzeme
1242 Lēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
pie Lēnu baznīcas un Ventmaļiem
Kurzeme
1241 Nīkrāces (Upenieku) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrundas novads, Nīkrāces pagasts;
Šķerveles upes krastā pie bij. Upeniekiem
Kurzeme
1240 Sermites pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
starp Vecmuižām un Paegļiem
Kurzeme
1239 Dižstrautu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
starp Dižstrautiem un bij. Rudes muižu
Kurzeme
1238 Valtaiķu viduslaiku pils un kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
pie Pilskalniem
Kurzeme
1237 Sudmaleju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts;
starp Sudmalejām un Kalniņiem
Kurzeme
1236 Kurmāles (Meņģu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts;
starp Lauciniekiem un Meņģiem
Kurzeme
1235 Kļaviņu Velnapēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts;
pie Kļaviņiem
Kurzeme
1234 Grotleju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts;
pie Grotlejām (Pelcmaņiem)
Kurzeme
1233 Kuldīgas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 1;
Kurzeme
1232 Veckuldīgas pilskalns ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kuldīga;
starp Veckuldīgas upīti un Ventu
Kurzeme
1231 Kuldīgas senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kuldīga;
centrā
Kurzeme
1230 Kabiles pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Kabiles pagasts;
pie Pilskalniem
Kurzeme