Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1309 Ķiepes strauta apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie bij. Ķiepes strauta ietekas Durbes ezerā
Kurzeme
1308 Dunalkas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes labajā krastā, Z no Rogām
Kurzeme
1307 Upesputriņu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes labajā krastā pie Upesputriņiem
Kurzeme
1306 Upmaļu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes kreisajā krastā pie Līdakām un Upmaļiem
Kurzeme
1305 Rūķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Rūķiem
Kurzeme
1304 Cīravas akmens krāvums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Pūcēm, D no Buču senkapiem
Kurzeme
1303 Lapegļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Lapegļiem( bij. Vecvagariem)
Kurzeme
1302 Grāveru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Grāveriem
Kurzeme
1301 Paugas kapi - viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Dīķiem
Kurzeme
1300 Ozolu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Dārzniekiem, Rubeņu upītes labajā krastā
Kurzeme
1299 Dārznieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Dārzniekiem, Cīravas - Aizputes lielceļa labajā pusē
Kurzeme
1298 Buču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Bučiem, Durbes upes kreisajā krastā
Kurzeme
1297 Ķintu apmetne ar aku Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Avotiņiem
Kurzeme
1296 Blieķu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Aizputes novads, Cīravas pagasts;
pie Brīvzemniekiem
Kurzeme
1295 Valku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Valkiem, Vārtājas upes kreisajā krastā
Kurzeme
1294 Gravenieku senkapi (Misiņkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Valkiem un bij. Graveniekiem
Kurzeme
1293 Kalniņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Kalniņiem
Kurzeme
1292 Grantiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Grantiņiem
Kurzeme
1291 Zviedru kapi - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Šalkām
Kurzeme
1290 Krotes pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Dzintarniekiem un Pilskalniem
Kurzeme
1289 Gaiļa kalns - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie Bumbuļiem
Kurzeme
1288 Gravenieku Elkas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie bij. Graveniekiem
Kurzeme
1287 Bunkas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Bunkas pagasts;
pie bij. Bunkas muižas grantsbedrēm
Kurzeme
1286 Franču kapi - viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Grobiņas novads, Bārtas pagasts;
pie Vecajiem Plostnieku kapiem, pie dīķa
Kurzeme
1285 Mežu senkapi (Sila kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Grobiņas novads, Bārtas pagasts;
pie Mežiem, Bārtas - Krūtes ceļa kreisajā pusē
Kurzeme
1284 Krogzemju viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Krūte;
pie Krogzemjiem
Kurzeme
1283 Bārtas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Bārtas pagasts;
Jaunajos Plostnieku kapos
Kurzeme
1282 Kapličas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Aizputes novads, Aizputes pagasts;
pie Vizbuļiem
Kurzeme
1281 Orma kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Aizputes pagasts;
pie Pilskalniem
Kurzeme
1280 Dzintarkalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizputes novads, Aizputes pagasts;
pie Dzintarkalniem
Kurzeme
1279 Žagatu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizputes novads, Aizputes pagasts;
pie bij. Žagatām
Kurzeme
1278 Baltcepuru pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Aizputes pagasts;
pie Baltcepurēm un Avotiņiem
Kurzeme
1277 Aizputes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9;
Kurzeme
1276 Baznīcas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Tebras upes labajā krastā
Kurzeme
1275 Misiņkalna senkapi un apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Aizpute;
Misiņkalnā
Kurzeme
1274 Lipaiķu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Sudmaleju kapsētā pie Pilskalniem
Kurzeme
1273 Turlavas (Kundu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Vārpām un Muižciemiem
Kurzeme
1272 Birzmaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Birzmaļiem
Kurzeme
1271 Birzmaļu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Birzmaļiem
Kurzeme
1270 Sāmiešu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie bij. Sāmiešiem
Kurzeme