Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Kurzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1348 Ozolu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Kalētu pagasts;
pie Ozolu veikala
Kurzeme
1347 Lanku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Kalētu pagasts;
pie Lankām
Kurzeme
1346 Krūtes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Kalētu pagasts;
Bārtas un Vārtājas upju satekā
Kurzeme
1345 Smukumu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Rudzukalniem ( bij. Smukumiem)
Kurzeme
1344 Porānu (Pūrānu) senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Porāniem (Pūrāniem)
Kurzeme
1343 Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 56;
Kurzeme
1342 Priediena senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa;
pie jāšanas sporta kompleksa
Kurzeme
1341 Atkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Atkalniem un Lankupiem
Kurzeme
1340 Grobiņas pilskalns (Skabārža kalns) un senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa;
Ālandes upes labajā krastā, Dzirnezera pussalā
Kurzeme
1339 Upīšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Upītēm
Kurzeme
1338 Tiltiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Tiltiņiem
Kurzeme
1337 Diždāmes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Sedeliem, Vidvidas upes labajā krastā
Kurzeme
1336 Aizvīķu pilskalns un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Pileniekiem
Kurzeme
1335 Kunkuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Kunkuļiem
Kurzeme
1334 Pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Gramzdas kapsētas
Kurzeme
1333 Straujenieku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Priekules novads, Gramzdas pagasts;
pie Aizvīķu kapsētas un Straujeniekiem
Kurzeme
1332 Zusnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Gaviezes pagasts;
pie Zusnām
Kurzeme
1331 Vārtājas pilskalns ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Gaviezes pagasts;
pie Kalneniekiem un Znotēniem
Kurzeme
1330 Kaiju viduslaiku kapsēta (Kriša kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Grobiņas novads, Gaviezes pagasts;
pie Kaijām
Kurzeme
1329 Gaviezes Elkukalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Gaviezes pagasts;
pie Elkukalniem
Kurzeme
1328 Vēreskalns - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
starp Vēreskalniem un Kalniņiem
Kurzeme
1327 Vībiņu muižas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
pie Vībiņu muižas
Kurzeme
1326 Tulču pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes Vaiņodes novads, Embūtes pagasts; Aizputes novads, Kalvenes pagasts
pie Tulčiem, Kojas upes labajā krastā
Kurzeme
1325 Sproģu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
pie Sproģiem
Kurzeme
1324 Padambju senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
pie Padambjiem
Kurzeme
1323 Embūtes Upurkalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
pie Embūtes pilskalna un Pilskalniem
Kurzeme
1322 Embūtes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts;
pie Embūtes muižas, Lankas upes labajā krastā
Kurzeme
1321 Embūtes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, Embūte;
Kurzeme
1320 Durbes viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Durbe;
starp viduslaiku pils vietu un Priedienu
Kurzeme
1319 Šilderu Elkas kalns - nocietināta senvieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Stūrmaņiem un Šilderiem
Kurzeme
1318 Dižprāmu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dižprāmiem
Kurzeme
1317 Dīru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dīriem, Rīgas - Liepājas dzelzsceļa labajā pusē
Kurzeme
1316 Jaunoktes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
Jaunoktes muižā pie Purmaļiem
Kurzeme
1315 Durbes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbe;
Durbes parkā
Kurzeme
1314 Rātu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rucavas novads, Dunikas pagasts;
ZA bij. Rātiem, Bārtas upes kreisajā krastā
Kurzeme
1313 Sanderu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rucavas novads, Dunikas pagasts;
pie Sanderiem
Kurzeme
1312 Strungu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Strungām
Kurzeme
1311 Robežnieku apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Robežniekiem, Durbes upes kreisajā krastā
Kurzeme
1310 Dunalkas Elku kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Graviņām
Kurzeme
1309 Ķiepes strauta apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie bij. Ķiepes strauta ietekas Durbes ezerā
Kurzeme