Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Zemgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
314 Sviļu kalns - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Bauskas novads, Brunavas pagasts;
pie Sviļiem un Būkām
Zemgale
313 Dzirnavu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Bauskas novads, Brunavas pagasts;
pie Dzirnavām
Zemgale
312 Žluktenes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Bauskas novads, Brunavas pagasts;
pie Birzniekiem un Ievlejām
Zemgale
311 Bauskas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Bauskas novads, Bauska;
Mēmeles un Mūsas satekā
Zemgale
310 Jaunzemju viduslaiku kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts;
pie Garbariem
Zemgale
309 Pilveru pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts;
pie bij. Pilveriem un bij. Kapūnēm
Zemgale
137 Zilais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Rožkalniem
Zemgale
136 Mazlāču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Mazlāčiem
Zemgale
135 Ciršu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Ciršiem
Zemgale
134 Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Gauzāniem
Zemgale
133 Lejasdopeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dopeļu kapsētas, pie Lejasdopelēm
Zemgale
132 Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
131 Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
130 Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) un Zīmogakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem, uz ZA no Dangām
Zemgale
129 Bebru senkapi II (Franču kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem
Zemgale
128 Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
127 Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrīveru novads;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
126 Kraukļu akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā
Zemgale
125 Vanagu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Virsaišiem
Zemgale
124 Salasanču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Salasančiem
Zemgale
123 Kalēju senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Kalējiem
Zemgale
122 Gārsenieku senkapi (Sudrabene) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Gārseniekiem
Zemgale
121 Sērenes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts;
pie Pilskalniem
Zemgale
120 Strobuku pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Neretas novads, Pilskalnes pagasts;
pie Strobukiem
Zemgale
119 Muldenieku pilskalns (Upurkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Neretas novads, Neretas pagasts;
pie Muldeniekiem
Zemgale
118 Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kokneses novads, Kokneses pagasts;
Kokneses parkā
Zemgale
117 Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kokneses novads, Kokneses pagasts;
bij. Pastmuižā
Zemgale
116 Oliņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
sala Daugavā iepretim Stukmaņiem
Zemgale
115 Vīna kalns - pilskalns un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
pie Vīnakalniem
Zemgale
114 Kalnapeļņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
pie Kalnapeļņiem
Zemgale
113 Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
pie Kaķkalniem
Zemgale
112 Avotiņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem
Zemgale
111 Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Kokneses novads, Iršu pagasts;
pie Nomaļiem
Zemgale
110 Bulandu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kokneses novads, Iršu pagasts;
Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laiviņām
Zemgale
109 Lejasžagaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Lejasžagariem
Zemgale
108 Aizkraukles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Karikstes ietekas Daugavā
Zemgale
107 Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Kalnaziediem
Zemgale
106 Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie bij. Meļķitārēm
Zemgale
105 Puduļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Aiviekstes pagasts;
pie Puduļiem
Zemgale
104 Draudavu senkapi ar krustakmeni Arheoloģija Valsts nozīmes None Pļaviņu novads, Aiviekstes pagasts;
pie Draudavām
Zemgale