Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Liepāja,

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9282 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 17. gs. b. / 18. gs. s. Liepāja, Kungu iela 16
Kurzeme
9235 Griestu un sienu gleznojumi Māksla Valsts nozīmes 17. gs. II p.,18. gs. II cet. Liepāja, Kungu iela 6
Kurzeme
9221 Bij. Vikander & Larson korķa - linoleja rūpnīcas pārvaldes ēka ar personāla dzīvojamo ēku un žogu Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs. I p., 1896. Liepāja, Oskara Kalpaka iela 5/9;
Kurzeme
9185 Apgabala tiesas nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1889.–1891. Liepāja, Rožu iela 6;
Kurzeme
9184 Liepājas teātris Arhitektūra Valsts nozīmes 1912.–1914. Liepāja, Teātra iela 4;
Kurzeme
9183 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs. I p. Liepāja, Dzintaru iela 16;
Kurzeme
8906 Liepājas meiteņu ģimnāzija (tagad Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) Arhitektūra Valsts nozīmes 1910.-1912. Liepāja, Ausekļa iela 9;
Kurzeme
8747 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1699., 18.gs., 19.gs. Liepāja, Kungu iela 26;
Kurzeme
8737 Liepājas Karostas ūdenstornis Industriālais Vietējās nozīmes 1905. Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29;
Kurzeme
8732 Liepājas bāka Industriālais Valsts nozīmes 1868. Liepāja, Roņu iela 6a;
Kurzeme
8712 Liepājas karostas cietums Arhitektūra Vietējās nozīmes 1894.-1903. Liepāja, Invalīdu iela 4;
Kurzeme
8690 Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1861.-1868., 1896. Liepāja, Jaunā iela 1;
Kurzeme
8685 Liepājas Sv.Jāzepa katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1747.-1762., 1894.-1900. Liepāja, Rakstvežu iela 13;
Kurzeme
8682 Liepājas Latviešu biedrības nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1934.g. Liepāja, Rožu laukums 5/6;
Kurzeme
8672 Liepājas Vecticībnieku baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1906. - 1907. Liepāja, Oskara Kalpaka iela 87;
Kurzeme
8666 Stallis ar ratnīcu, tagad Liepājas muzeja saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs. sāk. Liepāja, Kūrmājas prospekts 16;
Kurzeme
8665 Savrupmāja, tagad Liepājas muzejs Arhitektūra Valsts nozīmes 1900. - 1901. Liepāja, Kūrmājas prospekts 16;
Kurzeme
8590 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 17.gs.pirmā puse, 17.gs.otrā puse, 18.gs.otrais cet. Liepāja, Kungu iela 6;
Kurzeme
8562 Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle Arhitektūra Valsts nozīmes 1900.-1903. Liepāja, Katedrāles iela 2;
Kara osta
Kurzeme
8561 Liepājas (Jaunliepājas) Lutera luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1914.-1934. Liepāja, Jelgavas iela 62;
Kurzeme
8545 Jūras virsnieku sapulču ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.otrā puse Liepāja, Atmodas bulvāris 9;
Kurzeme
8482 Labības noliktava Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.b. Liepāja, Vecā Ostmala 24;
Kurzeme
6391 Noliktava Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.IIp., 18. gs.Ip., 19.gs.Ip., 20gs.Ip. Liepāja, Zivju iela 10/12;
Kurzeme
6390 Noliktava Arhitektūra Valsts nozīmes 1690. Liepāja, Kungu iela 9;
Kurzeme
6389 Sv.Annas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1684. -1693. 1872. -1873. 1892. -1895. Liepāja, Kuršu laukums 5/6;
Kurzeme
6388 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1880. Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 14;
Kurzeme
6387 Nikolaja ģimnāzija Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 4;
Kurzeme
6385 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.,3.c., 19. gs. Liepāja, Stendera iela 13a;
Kurzeme
6383 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1902. Liepāja, Peldu iela 44;
Kurzeme
6382 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1871.,1913. Liepāja, Peldu iela 15;
Kurzeme
6381 Sv.Trīsvienības luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1742.-1758., 1866. Liepāja, Lielā iela 9;
Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcā
Kurzeme
6379 Dzīvojamā ēka - viesnīca Arhitektūra Valsts nozīmes 17. gs.IIp., 19. gs. Liepāja, Kungu iela 24;
Kurzeme
6378 Noliktavu komplekss Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Liepāja, Jāņa iela 1; Liepāja, Jāņa iela 5;
Kurzeme
6377 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.b. Liepāja, Dīķa iela 7;
Kurzeme
6376 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Liepāja, Kungu iela 24;
Kurzeme
6375 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Liepāja, Kungu iela 24;
Kurzeme
6374 Vites un Hikes bāriņu patversme Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Liepāja, Bāriņu iela 12;
Kurzeme
3778 Durvju komplekti (7) Māksla Valsts nozīmes 1690.,18.gs.Ip. Liepāja, Kungu iela 9;
Kurzeme
3777 Vitrāžas (2) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.b. Liepāja, Kuršu laukums 5/6;
Sv. Annas luterāņu baznīcā
Kurzeme
3761 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 1675. Liepāja, Kuršu laukums 5/6;
Sv. Annas luterāņu baznīcā
Kurzeme