Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
26 Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1865.-1869. Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, Tadenava;
Zemgale
25 Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1901. Aknīstes novads, Aknīstes pagasts;
Skardupītēs
Zemgale
23 Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1862. Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
Krācēs
Vidzeme
22 Druvienas pagastskola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.b.- 20.gs.s. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Mazvasaraudžos
Vidzeme
21 Rakstnieces A.Brigaderes dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1922.-1933. Tērvetes novads, Tērvetes pagasts;
Sprīdīšos
Zemgale
20 Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1872.-1879. Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Birkineļi;
Latgale
19 Aktiera S.Mihoelsa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1890. Daugavpils, Mihoelsa iela 4;
Latgale
18 Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu dzīves un darba vieta Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.b.- 20.gs.20.g. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
Kalna Kaibēnos
Vidzeme
17 Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1884. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Kaikaši;
Vidzeme
16 Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps Vēsture Valsts nozīmes 1866.-1950. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Leukādijas;
Vidzeme
14 Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1867.-1892. Priekuļu novads, Liepas pagasts;
Kalāčos
Vidzeme
13 Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1887. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts;
Vecviņķos
Vidzeme
12 Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas,Jaunpiebalgas pagastskola Vēsture Valsts nozīmes 1875. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts;
Jāņskolā
Vidzeme
11 Cēsu apriņķa skola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.s.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 6;
Vidzeme
10 Komponista A.Kalniņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1879. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 24;
Vidzeme
9 Bērzaines ģimnāzija Vēsture Valsts nozīmes 1825.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Bērzaines iela 34;
Vidzeme
8 Dzejnieka V.Plūdoņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1874. Bauskas novads, Ceraukstes pagasts;
Lejeniekos
Zemgale
7 Komponista J.Vītola dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1922.-1944. Apes novads, Gaujienas pagasts;
Anniņās
Vidzeme
6 Režisora A.Amtmaņa - Briedīša dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1885. Vecumnieku novads, Valles pagasts;
Zvanītāju - Bukās
Zemgale
5 Komponista P.Barisona dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1904. Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
Skudrās
Zemgale
4 Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1913.-1939. 1939.-1947. Pļaviņu novads, Pļaviņas, Kalna iela 11;
Zemgale
3 Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1880.-1886. Neretas novads, Neretas pagasts;
Riekstiņos
Zemgale
2 Robežakmens Vēsture Valsts nozīmes 14.-15.gs. Pļaviņu novads, Klintaines pagasts;
Rīgas - Daugavpils šos. 120. km, Lejas silā
Zemgale
1 Valodnieka J.Endzelīna dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1927.-1961. Kokneses novads, Kokneses pagasts;
Nākos
Zemgale