Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
109 Lejasžagaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Lejasžagariem
Zemgale
108 Aizkraukles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Karikstes ietekas Daugavā
Zemgale
107 Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Kalnaziediem
Zemgale
106 Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie bij. Meļķitārēm
Zemgale
105 Puduļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts;
pie Puduļiem
Zemgale
104 Draudavu senkapi ar krustakmeni Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts;
pie Draudavām
Zemgale
102 Valmieras skolotāju seminārs Vēsture Valsts nozīmes None Valmieras novads, Valmiera, Leona Paegles iela 40;
Vidzeme
101 Kauguru nemieros kritušo zemnieku kaps Vēsture Valsts nozīmes 1802. Valmieras novads, Valmiera, Cēsu iela;
Vidzeme
100 Gleznotāja A.Alkšņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864.-1897. Valmieras novads, Rūjiena, Rīgas iela 11a;
Vidzeme
99 Tēlnieka E.Meldera dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1889. Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
Speļģos
Vidzeme
98 Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Neikena kalniņā
Vidzeme
97 Vidzemes skolotāju seminārs Vēsture Valsts nozīmes 1849.-1890. Valkas novads, Valka, Rīgas iela 64;
Vidzeme
96 Rakstnieka E.Birznieka - Upīša dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1871. Tukuma novads, Zentenes pagasts;
Dzirciema Bisniekos
Rīga
95 Kubeles (Kubalu) skola Vēsture Valsts nozīmes 1838. Talsu novads, Dundagas pagasts;
Dundagas - Talsu ceļa 5. km
Kurzeme
94 Gleznotāja J.Rozentāla dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1866. Saldus novads, Saldus pagasts;
Bebros
Kurzeme
93 Koncentrācijas nometnes vieta Vēsture Valsts nozīmes 1941.-1944. Salaspils novads, Salaspils pagasts;
Rīgas - Daugavpils šosejas 17. km
Rīga
92 Rakstnieka G.Merķeļa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1806.-1850. Ķekavas novads, Ķekavas pagasts;
Depkina muižā
Rīga
91 Kaujas vieta Vēsture Valsts nozīmes 1915.-1917. Ķekavas novads, Daugmales pagasts;
Nāves salā
Rīga
90 Sēravots Vēsture Valsts nozīmes 18.gs. Ķekavas novads, Baldones pagasts;
sanatorijas "Baldone"teritorijā
Rīga
89 Burtnieku nams Vēsture Valsts nozīmes 1907. Rīga, Ziemeļblāzmas iela 38, Ziemeļu rajons;
Rīga
88 Tēlnieka J.Brieža kaps Vēsture Valsts nozīmes 1953. Rīga, Gaujas iela 12, Ziemeļu rajons;
2. Meža kapos
Rīga
87 Piemineklis pirmajiem vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Vēsture Valsts nozīmes 1873. Rīga, Ziemeļu rajons;
Viestura dārzā
Rīga
86 Piemineklis parka izveidošanai Vēsture Valsts nozīmes 1721. Rīga, Ziemeļu rajons;
Viestura dārzā
Rīga
85 Aleksandra vārti Vēsture Valsts nozīmes 1812. Rīga, Ziemeļu rajons;
Viestura dārzā
Rīga
84 Režisora E.Smiļģa dzīves vieta (muzejs) Vēsture Valsts nozīmes 1890.-1966. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 37/39, Zemgales priekšpilsēta;
Rīga
83 Piemineklis ārstam (prof.) P.Stradiņam Vēsture Valsts nozīmes 1896.-1958. Rīga, Pilsoņu iela 13, Zemgales priekšpilsēta;
Rīga
82 Inženiera F.Candera dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1898.-1913. Rīga, Fridriha Candera iela 1
Rīga
81 Tēlnieka K.Zemdegas dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1936.-1963. Rīga, Astras iela 11, Zemgales priekšpilsēta;
Rīga
80 Vēstures pētnieka J.K.Broces kaps Vēsture Valsts nozīmes 1823. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
79 Valodnieka K.Mīlenbaha kaps Vēsture Valsts nozīmes 1916. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
78 Sabiedriskā darbinieka K.Valdemāra kaps Vēsture Valsts nozīmes 1891. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
77 Komponista N.Alunāna kaps Vēsture Valsts nozīmes 1919. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
76 Karavīru kapsēta un masu terora upuru kapi Vēsture Valsts nozīmes 1941., 1944. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
75 Karavīru kapsēta Vēsture Valsts nozīmes 1944. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
74 Folklorista Kr.Barona kaps Vēsture Valsts nozīmes 1923. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
73 Folklorista F.Brīvzemnieka kaps Vēsture Valsts nozīmes 1907. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
72 Dzejnieka A.Pumpura kaps Vēsture Valsts nozīmes 1902. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
71 Ārsta O.Hūna kaps Vēsture Valsts nozīmes 1832. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
70 Arhitektu J.D.Felsko un K.J.Felsko kapi Vēsture Valsts nozīmes 1902. 1919. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga
69 Arhitekta R.Šmēlinga kaps Vēsture Valsts nozīmes 1917. Rīga, Miera iela, Vidzemes priekšpilsēta;
Lielajos kapos
Rīga