Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
151 Rebeņu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rebeņos pie Miškām
Vidzeme
150 Putreņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Putreņos pie Ģērmaņiem
Vidzeme
149 Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā
Vidzeme
148 Zušu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Zušiem-9
Vidzeme
147 Spīdzenieku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Senpilīm
Vidzeme
145 Vikutu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ošiem (Vikutiem)
Vidzeme
144 Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Lielmuceniekiem un Mētrām
Vidzeme
142 Ķesteru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ķesteriem
Vidzeme
141 Celensku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Celenskiem
Vidzeme
140 Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Burtniekiem
Vidzeme
139 Atmiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Atmiņām
Vidzeme
138 Asaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Asariem, Indzera ezera Z krastā
Vidzeme
137 Zilais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts;
pie Rožkalniem
Zemgale
136 Mazlāču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts;
pie Mazlāčiem
Zemgale
135 Ciršu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts;
pie Ciršiem
Zemgale
134 Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie Gauzāniem
Zemgale
133 Lejasdopeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie Dopeļu kapsētas, pie Lejasdopelēm
Zemgale
132 Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
131 Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
130 Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) un Zīmogakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem, uz ZA no Dangām
Zemgale
129 Bebru senkapi II (Franču kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizkraukles novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem
Zemgale
128 Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
127 Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
126 Kraukļu akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts;
pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā
Zemgale
125 Vanagu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Seces pagasts;
pie Virsaišiem
Zemgale
124 Salasanču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Seces pagasts;
pie Salasančiem
Zemgale
123 Kalēju senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Seces pagasts;
pie Kalējiem
Zemgale
122 Gārsenieku senkapi (Sudrabene) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Seces pagasts;
pie Gārseniekiem
Zemgale
121 Sērenes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Sērenes pagasts;
pie Pilskalniem
Zemgale
120 Strobuku pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes Aizkraukles novads, Pilskalnes pagasts;
pie Strobukiem
Zemgale
119 Muldenieku pilskalns (Upurkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Neretas pagasts;
pie Muldeniekiem
Zemgale
118 Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Kokneses pagasts;
Kokneses parkā
Zemgale
117 Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Kokneses pagasts;
bij. Pastmuižā
Zemgale
116 Oliņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Klintaines pagasts;
sala Daugavā iepretim Stukmaņiem
Zemgale
115 Vīna kalns - pilskalns un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Klintaines pagasts;
pie Vīnakalniem
Zemgale
114 Kalnapeļņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Aizkraukles novads, Klintaines pagasts;
pie Kalnapeļņiem
Zemgale
113 Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Klintaines pagasts;
pie Kaķkalniem
Zemgale
112 Avotiņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Klintaines pagasts;
pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem
Zemgale
111 Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Iršu pagasts;
pie Nomaļiem
Zemgale
110 Bulandu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Iršu pagasts;
Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laiviņām
Zemgale