Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
195 Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Purnava;
pie Asariem
Vidzeme
194 Franciskopoles senkapi (Vecie kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts;
pie Franciskopoles
Vidzeme
193 Kudinavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Kudinava;
pie Podniekiem
Vidzeme
192 Žagatu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Žagatās
Vidzeme
191 Sprīvuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem
Vidzeme
190 Uranažu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Uranažiem
Vidzeme
189 Pūzupu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Pūzupiem
Vidzeme
188 Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Okāniem
Vidzeme
187 Melderpuļķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Melderpuļķiem
Vidzeme
186 Malacu senkapi (Upuru vieta) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Malaciem
Vidzeme
185 Nāzupju pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Nāzupjos pie Pilskalniem
Vidzeme
184 Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
starp bijušajiem Jaunvārņiem un Ķauķiem
Vidzeme
183 Popju pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
starp Popjiem un Mellikauļiem (Melnkauļiem)
Vidzeme
182 Vārņu ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera ) Z galā
Vidzeme
181 Lielbriežu senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Lielbriežiem
Vidzeme
180 Rūcu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Degumiem un Ozolnieku ezera
Vidzeme
179 Smiķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Smiķiem un Lenkavu
Vidzeme
178 Siseņu (Garasīmu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Siseņiem un Garasīmiem
Vidzeme
177 Raudziņkalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām
Vidzeme
176 Nametkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
pie bij. Lāsberģa muižas un Pļavmalām
Vidzeme
175 Garjuru senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Garjuri;
Vidzeme
174 Mežsloku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
pie Mežslokām
Vidzeme
173 Gaujienas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Gaujienas pagasts;
starp pastu un bij. mežniecību
Vidzeme
172 Salaku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Gaujienas pagasts;
starp Līgotņiem un Salakām
Vidzeme
171 Gaujienas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Gaujienas pagasts, Gaujiena;
Vidzeme
170 Ķiparu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Apes pagasts;
pie Ķipariem
Vidzeme
169 Apes senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Ape;
Apes kapos
Vidzeme
168 Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
starp Bundzeniekiem un Gaigaļiem
Vidzeme
167 Bundzēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
starp Bundzeniekiem (Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigaļiem
Vidzeme
166 Salnu (Trīsenieku) senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Salnām (Saļņiem, Trīseniekiem)
Vidzeme
165 Mūrnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Mūrniekiem
Vidzeme
164 Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Gulbjiem
Vidzeme
163 Lupatu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
Lupatās
Vidzeme
162 Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Pils un Miera ielu stūrī
Vidzeme
161 Alūksnes apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera krastā, Mellumā
Vidzeme
160 Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Kapsētas pussalā
Vidzeme
159 Cepurītes salas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Cepurītes salā
Vidzeme
158 Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
157 Alūksnes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
156 Pidiķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Pidiķiem Galdasilā
Vidzeme