Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
162 Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Pils un Miera ielu stūrī
Vidzeme
161 Alūksnes apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera krastā, Mellumā
Vidzeme
160 Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Kapsētas pussalā
Vidzeme
159 Cepurītes salas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Cepurītes salā
Vidzeme
158 Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
157 Alūksnes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
156 Pidiķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Pidiķiem Galdasilā
Vidzeme
155 Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Graudiem un Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā
Vidzeme
154 Medņu Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp bij. Medņiem un Mūrniekiem
Vidzeme
153 Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Atmatām un Sprūšiem
Vidzeme
152 Ambrozu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Ambroziem un Cerkaziem
Vidzeme
151 Rebeņu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rebeņos pie Miškām
Vidzeme
150 Putreņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Putreņos pie Ģērmaņiem
Vidzeme
149 Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā
Vidzeme
148 Zušu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Zušiem-9
Vidzeme
147 Spīdzenieku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Senpilīm
Vidzeme
145 Vikutu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ošiem (Vikutiem)
Vidzeme
144 Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Lielmuceniekiem un Mētrām
Vidzeme
142 Ķesteru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Ķesteriem
Vidzeme
141 Celensku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Celenskiem
Vidzeme
140 Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Burtniekiem
Vidzeme
139 Atmiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Atmiņām
Vidzeme
138 Asaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Asariem, Indzera ezera Z krastā
Vidzeme
137 Zilais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Rožkalniem
Zemgale
136 Mazlāču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Mazlāčiem
Zemgale
135 Ciršu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts;
pie Ciršiem
Zemgale
134 Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Gauzāniem
Zemgale
133 Lejasdopeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dopeļu kapsētas, pie Lejasdopelēm
Zemgale
132 Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
131 Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie Dangām
Zemgale
130 Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) un Zīmogakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem, uz ZA no Dangām
Zemgale
129 Bebru senkapi II (Franču kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts;
pie bij. Bebriem
Zemgale
128 Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
127 Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Skrīveru novads;
pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI
Zemgale
126 Kraukļu akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Skrīveru novads;
pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā
Zemgale
125 Vanagu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Virsaišiem
Zemgale
124 Salasanču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Salasančiem
Zemgale
123 Kalēju senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Kalējiem
Zemgale
122 Gārsenieku senkapi (Sudrabene) Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
pie Gārseniekiem
Zemgale
121 Sērenes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts;
pie Pilskalniem
Zemgale