Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
224 Vidagas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Virešu pagasts;
pie Rūgiem
Vidzeme
223 Šķiņķu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Virešu pagasts;
pie Šķiņķiem
Vidzeme
222 Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
starp Vosviem un Šķepastiem
Vidzeme
221 Zeņģu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Zeņģiem
Vidzeme
220 Tilmanu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Tilmaniem (Johansoniem)
Vidzeme
219 Radziņu senkapi (Kapenes) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Pūpoliem un Radziņiem
Vidzeme
218 Kūriņkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā
Vidzeme
217 Jāņkalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
216 Ķempju senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā
Vidzeme
215 Mauliņu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
214 Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
213 Maskaļu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)
Vidzeme
212 Drusku (Kornetu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
Druskās, Pilsezera Z krastā
Vidzeme
211 Repju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Repjiem
Vidzeme
210 Naugrubu Tinābele - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme
209 Naugrubu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme
208 Stuborovas senkapi (Krāsmata) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts;
Lielajā Stuborovā
Vidzeme
207 Klementīnes senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Klementine;
Vidzeme
206 Jaseņicu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Jaseņeci;
Vidzeme
205 Fiku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Fjuki;
Vidzeme
204 Vuķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts;
Vuķos
Vidzeme
203 Ignašu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts;
Vaidavas upes labajā krastā pie bij. Ignašu kroga
Vidzeme
202 Mellīšu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts;
Mellīšu ezera Z krastā
Vidzeme
201 Upeskrastu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
pie Upeskrastiem
Vidzeme
200 Tarvu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
pie Tarvām
Vidzeme
199 Beterevas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Bāterava;
Vidzeme
198 Naglu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem
Vidzeme
197 Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
pie Kopmaņiem un Žīguriem
Vidzeme
196 Luņķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
Luņķos pie Balodīšiem
Vidzeme
195 Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Purnava;
pie Asariem
Vidzeme
194 Franciskopoles senkapi (Vecie kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts;
pie Franciskopoles
Vidzeme
193 Kudinavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Kudinava;
pie Podniekiem
Vidzeme
192 Žagatu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Žagatās
Vidzeme
191 Sprīvuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem
Vidzeme
190 Uranažu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Uranažiem
Vidzeme
189 Pūzupu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Pūzupiem
Vidzeme
188 Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Okāniem
Vidzeme
187 Melderpuļķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Melderpuļķiem
Vidzeme
186 Malacu senkapi (Upuru vieta) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Malaciem
Vidzeme
185 Nāzupju pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Nāzupjos pie Pilskalniem
Vidzeme