Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
243 Moziņku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Moziņki;
Latgale
242 Pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts;
Pilskalnā pie Sarkaņiem
Latgale
241 Cepures kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts;
Pilskalna kapos
Latgale
240 Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts, Lācupe;
pie Biseniekiem
Latgale
239 Alotāju kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē
Latgale
238 Aizelkšņu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
pie Puncuļevas kapsētas
Latgale
237 Puncuļevas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale
236 Lukstenieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale
235 Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Baltinavas novads, Keiši;
Latgale
234 Spieķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera
Vidzeme
233 Zamanu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta
Vidzeme
231 Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Semeikām
Vidzeme
230 Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm
Vidzeme
229 Baltkauļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem
Vidzeme
228 Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņos
Vidzeme
227 Medņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)
Vidzeme
226 Vīksnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna
Vidzeme
225 Staldu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Virešu pagasts;
pie Staldām
Vidzeme
224 Vidagas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Virešu pagasts;
pie Rūgiem
Vidzeme
223 Šķiņķu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Virešu pagasts;
pie Šķiņķiem
Vidzeme
222 Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
starp Vosviem un Šķepastiem
Vidzeme
221 Zeņģu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Zeņģiem
Vidzeme
220 Tilmanu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Tilmaniem (Johansoniem)
Vidzeme
219 Radziņu senkapi (Kapenes) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Pūpoliem un Radziņiem
Vidzeme
218 Kūriņkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā
Vidzeme
217 Jāņkalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
216 Ķempju senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā
Vidzeme
215 Mauliņu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
214 Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
213 Maskaļu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)
Vidzeme
212 Drusku (Kornetu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
Druskās, Pilsezera Z krastā
Vidzeme
211 Repju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Repjiem
Vidzeme
210 Naugrubu Tinābele - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme
209 Naugrubu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme
208 Stuborovas senkapi (Krāsmata) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts;
Lielajā Stuborovā
Vidzeme
207 Klementīnes senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Klementine;
Vidzeme
206 Jaseņicu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Jaseņeci;
Vidzeme
205 Fiku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Fjuki;
Vidzeme
204 Vuķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts;
Vuķos
Vidzeme
203 Ignašu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts;
Vaidavas upes labajā krastā pie bij. Ignašu kroga
Vidzeme