Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8646 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 1924. Bauskas novads, Codes pagasts, Code;
Codes luterāņu baznīcā
Zemgale
8645 Sienu gleznojumi (2) Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. sāk. Bauskas novads, Codes pagasts, Code;
Codes luterāņu baznīcā
Zemgale
8644 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 13;
Zemgale
8643 Portāls Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 26, k-1;
Zemgale
8642 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 26, k-1;
Zemgale
8639 Kapa plāksne G. Fikem Māksla Vietējās nozīmes 17.gs. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a;
Sv. Gara luterāņu baznīcā
Zemgale
8633 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 1911. Viļakas novads, Viļaka, Baznīcas iela 56;
Viļakas katoļu baznīcā
Latgale
8632 Altāri (3) Māksla Vietējās nozīmes 1911. Viļakas novads, Viļaka, Baznīcas iela 56;
Viļakas katoļu baznīcā
Latgale
8626 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
Bērži, Bērzpils (Bēržu) katoļu baznīcā
Latgale
8618 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. 1.puse Baltinavas novads, Baltinava;
Baltinavas katoļu baznīcā
Latgale
8616 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. sāk. Balvu novads, Balvi, Baznīcas iela 1;
Balvu katoļu baznīcā
Latgale
8615 Vešūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8614 Spirta brūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8613 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1844. gads Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8612 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8611 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8610 Nabes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8609 Nabes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8608 Bornsmindes muižas kalpu mājas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. 2.puse Rundāles novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi;
Zemgale
8607 Bornsmindes muižas vecākās kungu mājas paliekas Arhitektūra Vietējās nozīmes 16.gs. beigas Rundāles novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi;
Zemgale
8606 Bornsmindes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. 2 puse - 19.gs. sāk., 1880.g. Rundāles novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi;
Zemgale
8605 Bornsmindes muižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 16.gs. beigas - 19.gs. Rundāles novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi;
Zemgale
8604 Bruknas muižas klētis (3) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Bauskas novads, Dāviņu pagasts, māj.: "Bruņenieki";
Bruknas muiža
Zemgale
8603 Bruknas muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. vidus, 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts;
Bruknas muiža
Zemgale
8602 Bruknas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. vidus - 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Bauskas novads, Dāviņu pagasts, māj.: "Bruņenieki";
Bruknas muiža
Zemgale
8601 Tiltiņš pār Riju strautu Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.beigas - 20.gs.sāk. Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne;
Kurmenes iela
Zemgale
8600 Jaunās ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 1913. Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne;
Dzirnavu iela 5
Zemgale
8599 Skaistkalnes pagasta magazīna Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 1.puse Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne;
Dzirnavu iela
Zemgale
8598 Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1894. Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne, Skolas iela 5;
Zemgale
8597 Skaistkalnes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 1.puse - 20.gs. sāk. Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne;
Zemgale
8596 Rakstnieka J.Akuratera dzīves vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1933.-1937. Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a;
Rīga
8595 "Bumbu kalniņš" - Latvijas Atbrīvošanas cīņu vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919., 1939. Rīga, Vidzemes priekšpilsēta;
Kurzemes raj., Rīgas Mežniecības 29.kv., 100 m pa kreisi no Kleistu ielas
Rīga
8594 Vārkavas (Vecvārkavas) muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1865. Vārkavas novads, Upmalas pagasts, Vārkava;
Skolas iela 5
Latgale
8593 Vārkavas Sv.Trīsvienības Romas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1877.-1880. Vārkavas novads, Upmalas pagasts, Vārkava;
Latgale
8592 Vecumnieku pamatskola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1887.-1889. Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki;
Bauskas iela 4
Zemgale
8591 Vecumnieku luterāņu baznīca ar kapsētu Arhitektūra Vietējās nozīmes 1840.-1949. Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki;
Bauskas iela
Zemgale
8590 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 17.gs.pirmā puse, 17.gs.otrā puse, 18.gs.otrais cet. Liepāja, Kungu iela 6;
Kurzeme
8589 Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. pirmā puse, 19.gs. vidus Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Kurzeme
8588 Sestukalna astronomisko novērojumu punkts Industriālais Valsts nozīmes 1824. Ērgļu novads, Sausnējas pagasts;
Sestukalnā (Ziestu kalnā)
Vidzeme
8587 Strūves astronomisko novērojumu punkts Industriālais Valsts nozīmes 1826. Jēkabpils;
Strūves parkā
Zemgale