Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vecmēmeles muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3266 013 0029 001
Datējums: 19. gs.1. puse; 19. gs.70. – 80. gadi
Atrašanās vieta: Neretas novads, Mazzalves pagasts, "Vecmēmele 1"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 09.07.2019
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.07.2019
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-108
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.07.2019
Statuss stājas spēkā: 09.07.2019
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2019/136.6
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir neliels, bet nozīmīgs ampīra un historisma muižu arhitektūras paraugs, ar greznu interjera dekoratīvo apdari. Objekta oriģinālā substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī (ietverot abu būvperiodu liecības) – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, būvdetaļas, būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, gan plānojuma struktūra un interjera apdare. Objektam ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe. Objekta arhitektūras un interjera apdares risinājuma kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Celtnes telpiskais izveidojums ar būvformām, plānojuma struktūra, konstruktīvā sistēma, konstrukcijas, pārsegumi (pagraba velves), fasāžu apdare, jumta forma, logailu un durvju ailu aizpildījumi, interjeru dekoratīvā apdare, sienu un griestu gleznojumi, būvgaldniecības izstrādājumi, kāpņu izveidojums un apdare, apkures sistēma, tās elementi, tehniskās iekārtas (naudas skapis).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Vecmēmeles muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3266 013 0029 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto