Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 061 0167 001
Datējums: 1912.
Atrašanās vieta: Rīga, Raņķa dambis 14
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 24.05.2019
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 20.05.2019
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-75
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.05.2019
Statuss stājas spēkā: 24.05.2019
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2019/102.20
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Piecstāvu ēka celta 1912. gadā pēc J. Alkšņa projekta kā īres nams ar veikaliem pirmajā stāvā. Objekts ir iespaidīgs stateniskā jūgendstila paraugs ar izkoptām proporcijām un plastiski bagātām fasādēm. Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka, kas veido kvartāla autentiskās apbūves fronti.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: J. Alksnis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Būves telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 20.05.2019
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Tips
Kadastra apzīmējums
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. nav ievadīts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Tips
Kadastra apzīmējums
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. nav ievadīts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto