Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Iecavas Brīvības piemineklis
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4064 010 2813
Datējums: 1919., 1936.
Atrašanās vieta: Iecavas novads
Iecavas parks
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 24.02.2018
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.02.2018
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-32
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2018
Statuss stājas spēkā: 24.02.2018
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/39.12
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 10. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir saistīts ar Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem – Latvijas valstiskuma veidošanos un Latvijas Atbrīvošanas karu, tas uzcelts par vietējo iedzīvotāju ziedotiem līdzekļiem sabiedrības izvēlētā vietā, kur tika iemūžināta Latvijas neatkarības cīnītāju piemiņa.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pieminekļa un piemiņas altāra veidols, konstruktīvais risinājums un materiāls; novietojums Iecavas parka teritorijā ar vēlāka laika kvalitatīviem labiekārtojuma elementiem; 1936. g. izmantotā simbolika un teksti.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8549 - Iecavas muižas apbūve ar parku

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.10.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 24.02.2018
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4064 010 2813
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto