Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 006 0095 001
Datējums: 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Rīga, Zirgu iela 3;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 17.02.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 03.02.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-32
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.02.2017
Statuss stājas spēkā: 17.02.2017
Iekļaušanas pamatojums: Ēka ir viens no 19.gs. beigu Rīgas centra dzīvojamo namu paraugiem ar bagātīgu fasādes dekoratīvi plastisko apdari. Augstvērtīgs eklektisma arhitektūras stila piemērs. Ēka pamatā saglabājusi oriģinālo būvapjomu un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, vēsturiskās būvkonstrukcijas un daļēji būvgaldniecības izstrādājumus. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un vērtīga eklektisma interjera dekoratīvā apdare- kāpņu telpā un atsevisķos dzīvokļos: apkures elementi, griestu rozetes, griestu ieloces u.c. Ēka ir vērtīgs Vecrīgas eklektisma arhitektūras paraugs, kas veido autentisku kvartāla apbūves fragmentu. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, apkures elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 006 0095 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts