Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dekoratīvās apdares ansamblis
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 088 0029
0100 088 0029 001
Datējums: 1983.-1990.
Atrašanās vieta: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 78;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 29.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-91
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.04.2017
Statuss stājas spēkā: 29.04.2017
Iekļaušanas pamatojums: Rīgas evaņģēliski luteriskās Misiones draudzes lūgšanu nama dekoratīvās apdares ansamblis, ko veido ēkas fasāžu, interjera un celiņu dekoratīvā apdare, kā arī ap namu izvietotie arhitektoniski tēlnieciskie objekti ir nozīmīgs naivisma arhitektūras un mākslas paraugs un vienlaikus tipoloģiski un stilistiski rets objekts Latvijas 20. gadsimta kultūras vēsturē. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.3. punkta un 13.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa vienotība, apjomu telpiskais risinājums, ēkas fasāžu, arhitektoniski tēlniecisko objektu un celiņu dekoratīvais risinājums un virsmas apdare, interjera dekoratīvā apdare: sienu, griestu un balkona margu apdare un altāris lūgšanu zālē, dekoratīvā apdare stikla un oļu mozaīkas tehnikā sarīkojuma telpā un saimniecības telpā pagrabstāvā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.11.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 02.05.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 088 0029
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 088 0029 001
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto