Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Mākslinieku nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 003 0038 001
Datējums: 1956.–1960.
Atrašanās vieta: Rīga, 11. novembra krastmala 35;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.10.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-266
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.10.2016
Statuss stājas spēkā: 26.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts, kas būvēts tieši kā mākslinieku nams, ir pabeigts 1960. gadā. Objekts celts pēc arhitekta Kārļa Plūksnes 1955. gada projekta. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus, sākotnējo plānojumu un lielā mērā interjera apdari. Objekts ir Latvijā pirmā ēka, kas tika būvēta tieši mākslinieku vajadzībām. Padomju modernisma stilā veidotais Objekts ir viena no pirmajām ēkām, kas tapa pēc vēsturiskā PSKP CK un PSRS MP 1955. gada lēmuma par pārmērību novēršanu arhitektūrā, ar kuru beidzās Staļina retrospektīvisma monopols Latvijas pēckara arhitektūrā. Objekts ir izteiksmīgs padomju modernisma arhitektūras paraugs un tam kā noslēdzošajam elementam ir būtiska vieta 11. novembra krastmalas panorāmā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Kārlis Plūksne
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, saglabājusies vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0038 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts