Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rubenes draudzes skola
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9664 015 0123 001
Datējums: 1823.–1965.
Atrašanās vieta: Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, Rubene;
"Randavas"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-244
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 15. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir viena no 19. gadsimta sākumā celtajām pagasta draudzes skolu ēkām Vidzemē, kas saglabājusi autentisko substanci, ir saistīta ar tautas izglītības vēsturi Kocēnu novadā un ievērojamu vēsturisku personu dzīvi un darbību.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas vēsturiskais plānojums, apjoms un veidols, 19. un 20. gadsimta sākuma oriģinālās konstrukcijas un konstruktīvais risinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.10.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9664 015 0123 001
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto