Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kreisera "Bremen" vraks
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 1903.–1915.
Atrašanās vieta: .
Skaidrojošs atrašanās vietas apraksts: Baltijas jūrā, ap 20km no krasta, uz ZR no Ventspils. Koordinātas: N 57° 31.897’ E 021° 16.646’
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 08.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-210
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.09.2016
Statuss stājas spēkā: 08.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.5. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir 1915. gadā Baltijas jūrā nogrimušais Vācijas kara flotes kreiseris, tam ir augsta vēsturiska, zinātniska un izglītojoša nozīme. Objekts ir vecāks par 50 gadiem. Tas ir būvēts 1903. gadā Brēmenes A.G.Weser Werft kuģu būvētavā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Saglabājušās paliekas: korpuss, konstrukcijas, atsevišķas detaļas, aprīkojums, munīcijas un kravas paliekas, kā arī iespējamās kuģa komandas un apkalpes locekļu mirstīgās atliekas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs: