Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ežu (Māļu) pareizticīgo baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4278 010 0098 001
Datējums: 1872.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Skujenes pagasts;
"Māļu baznīca"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 23.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-181
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.07.2016
Statuss stājas spēkā: 23.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Lielā mērā saglabājusies Objekta oriģinālā substance (izņemot baznīcas iekārtu) – arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekts ir nozīmīgs sava laika Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs. Ēkas projekta autors ir viens no ievērojamākajiem latviešu arhitektiem – pirmais profesionāli izglītotais latviešu izcelsmes arhitekts J.F. Baumanis, kas attiecīgajā laika periodā un stilistikā projektējis vairākas pareizticīgo baznīcas Latvijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: J. F. Baumanis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 18.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4278 010 0098 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts