Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Administratīvā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 089 0205 001
Datējums: 1979.–1980.
Atrašanās vieta: Rīga, Brīvības gatve 266;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-216
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.09.2016
Statuss stājas spēkā: 28.09.2016
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2016/187.10
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts celts kā Proletāriešu rajona administratīvā ēka, tā sauktais, "Padomju nams". Arhitekti Oļģerts Krauklis, Ārija Išhanova. Projektēšana uzsākta 1972. gadā, objekts uzcelts no 1979.–1980. gadam. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus, sākotnējo plānojumu un interjera apdari. Objekts ir izteiksmīgs padomju modernisma arhitektūras paraugs, kas attiecīgā laika masveida arhitektūras unifikācijā iezīmē projektēšanas individuālās ievirzes – plānojuma principu diferencēšana atkarībā no pasūtījuma, vietējām tradīcijām un izmantojot tā laika progresīvākos materiālus un tehniskās iespējas; arhitektūras formu un kompozīcijas paņēmienu daudzveidošanās, pielietojot saliekamo, prefabricēto elementu atsevišķu individuāli risinātu konstruktīvo mezglu kompozīcijas; laikmetīgās arhitektūras fasāžu dizaina un detaļu kultūras veidošana, interjeru mākslinieciskā līmeņa celšana, sintezējot internacionālā modernisma, vietējo tradīciju un dažādu lietišķās un monumentāli dekoratīvās mākslas nozaru uzkrāto pieredzi. Objekts ar savu plastisko arhitektūru labi iekļaujas apkārtējā vidē vienlaikus veidojot Brīvības ielas apbūves pilsētbūvniecisku akcentu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Oļģerts Krauklis, Ārija Išhanova
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, ēkas fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, plānojuma struktūra, vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 28.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 089 0205 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts