Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Neibādes peldu iestāde
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8013 002 0107 001
Datējums: 19.gs. b.
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 38;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-166
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.07.2016
Statuss stājas spēkā: 16.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Neibādes kūrorta apbūve sākusi veidoties 19. gadsimta divdesmitajos gados. Objekts celts kā viena no kūrorta ēkām – tā sauktais vannūzis vai vannu māja. Tā ir ēka, kurā atradušās vannas ar jūras ūdeni, kas sākotnēji pievests mucās ar zirgiem, lai apmeklētāji varētu baudīt jūras ūdens peldes. Objekts celts 19. gadsimta beigās, un ir vienīgā no 5 kūrorta ēkām, kas nav gājusi bojā Pirmajā pasaules karā. Pēc kara tā izmantota kā dzīvojamā māja, saukta par Dīcmaņa māju – šajā laikā notikusi iekštelpu pārbūve, un veiktas izmaiņas interjera apdarē. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un dekoratīvo apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra, kā arī būvgaldniecības izstrādājumi (logi, durvis, kāpnes u.c.). Objektam ir augsta autentiskuma pakāpe. Tā ir vienīgā ēka, kas nepārbūvētā veidā saglabājusies no kādreizējās Neibādes kūrorta apbūves. Sākotnējās funkcijas dēļ vērtējama kā tipoloģiski interesants un rets objekts, vērtīgs kā nozīmīga kultūrvēsturiska liecība par Vidzemes jūrmalas kūrortpilsētas attīstību un tās iedzīvotāju saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 19. gadsimtā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, saglabājusies vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.05.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 18.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8013 002 0107 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts