Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Juvelieru darbnīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 002 0017 001
Datējums: 1906.
Atrašanās vieta: Rīga, Gleznotāju iela 12/14;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.06.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-161
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.07.2016
Statuss stājas spēkā: 07.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts celts 1906. gadā E.Baksteda zelta un sudraba izstrādājumu darbnīcas vajadzībām. Objekta arhitektūra atgādina barokālu paviljonu ar priekšpagalmu. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus. Objekts vērtīgs kā Vecrīgai ļoti rets saglabājies apbūves tips ar priekšpagalmu. Objekts ir netipisks, arhitektoniski izteiksmīgs jūgendstila paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Fasāžu arhitektoniskais un dekoratīvais risinājums, apjoma telpiskais risinājums pilsētbūvnieciskajā struktūrā – priekšpagalms ar metālkaluma žogu un vārtiem. Iekštelpās saglabājams atsegtais vēsturiskais ķieģeļu mūris.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0017 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto