Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Bukas muižas apbūve
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8074 001 0064
8074 001 0064 001
8074 001 0064 002
8074 001 0064 003
8074 001 0064 004
8074 001 0064 005
8074 001 0064 011
8074 001 0124
8074 001 0125
8074 001 0338
8074 001 0338 001
8074 001 0423
Datējums: 19.gs., 19.gs. II p., ap 1910.
Atrašanās vieta: Siguldas novads, Mālpils pagasts;
Bukas muižā
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 15.06.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 08.06.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-147
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.06.2016
Statuss stājas spēkā: 15.06.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2. un 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektā ir raksturīgi Latvijas muižu 19. gadsimta saimniecības ēku arhitektūras paraugi ar individuāliem apdares elementiem, līdz ar to ir praktiski pilnībā saglabājusies Objekta telpiskā struktūra. Objekta Kungu māja ir ievērojams neoklasicisma muižu arhitektūras paraugs, kas būvēts pēc arhitekta O.Vildaua projekta. Pilnībā saglabājies Kungu mājas būvapjoms, arhitektoniskais risinājums, fasāžu kompozīcija un apdare. Objekta apbūve ir gadsimtu gaitā izkoptas kultūrainavas neatņemama un vērtīga sastāvdaļa. Objekts kopumā ir ļoti nozīmīga kultūrvēsturiska liecība par attiecīgā reģiona iedzīvotāju saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 19. gadsimtā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Muižas apbūves vēsturiskā struktūra, muižas apbūvi veidojošo ēku apjomu telpiskais risinājums ainavā un fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, ēku vēsturiskās būvkonstrukcijas un pamatplānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 26.02.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 26.02.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 12
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8074 001 0124
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 11
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8074 001 0423
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 10
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8074 001 0125
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 9
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8074 001 0338
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 8
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 011
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0338 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8074 001 0064 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts