Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams ar veikaliem
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0079 001
0100 008 0079 002
Datējums: 1902.
Atrašanās vieta: Rīga, Smilšu iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 12.03.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 23.02.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-43
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.03.2016
Statuss stājas spēkā: 12.03.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekta senākais apjoms redzams jau 1823. gada fasāžu notinumos, kur ēkai ir trīs stāvi ar jumta izbūvi. 1902. gadā ēkai uzbūvēts ceturtais stāvs un mansards, izmainot fasādes stilu pēc arhitekta K. Pēkšēna projekta. Šajā laikā fasāde iegūst bagātīgo jūgendstila apdari, kura tiek variēta arī kāpņu telpā un iekštelpās. No senākās celtnes pārbūvētā ēka ir viens no Rīgas jūgendstila arhitektūras šedevriem, kas izpaužas gan fasādes dekoratīvi plastiskajā apdarē, gan interjeros. Objekts ir izcils jūgendstila piemērs, ievērojama arhitekta autordarbs. Pilnībā saglabājis augstvērtīgo jūgendstila fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un plastisko apdari, kā arī ļoti vērtīgus jūgendstila interjerus.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vēsturiskā apjoma (bez vēlāka laika pārbūvēm) telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski mākslinieciskais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0079 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0079 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto