Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Balgales luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8846 009 0104 001
Datējums: 1807.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Balgales pagasts;
"Balgales baznīca"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 05.04.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-63
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 04.04.2016
Statuss stājas spēkā: 05.04.2016
Iekļaušanas pamatojums: bjekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts celts 1807. gadā. Tā ir vienjoma apmesta mūra garenbūve ar poligonālu altārdaļu, sakristeju un kvadrātveida zvana torni, kam piramidāla jumta smaile. Objekta oriģinālā substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums un baznīcas iekārta, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekts ir nozīmīgs Kurzemes sakrālās būvmākslas paraugs, labi saglabājies klasicisma perioda sakrālo celtņu arhitektūras piemērs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 31.08.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 05.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8846 009 0104 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto