Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zāles interjera dekoratīvā apdare
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8842 007 0054 001
Datējums: 1934.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Abavas pagasts, Valgale;
"Vecvalgale"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 26.01.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.01.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-15
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.01.2016
Statuss stājas spēkā: 26.01.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474"Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 8.2. un 8.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs profesionālā izpildījuma, stilistiskās vienotības un noteikta laikmeta māksliniecisko tradīciju realizēšanas paraugs. Tas papildina priekšstatu par nacionālā stila veidošanas tradīcijām un turpina Anša Cīruļa, Kārļa Sūniņa u.c. 20. gs. trīsdesmito gadu glezniecības meistaru iesāktu stilistisko ievirzi monumentāli dekoratīvās glezniecības jomā. Vienlaikus tas ir viens no nedaudzajiem nacionālā stila interjera dekoratīvās apdares paraugiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa vienotība, telpas konstruktīvais un dekoratīvais risinājums, oriģinālā virsmas apdare (dekoratīvie gleznojumi uz griestiem un griestu pārejas), materiāls (temperas gleznojums uz apmetuma).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8842 007 0054 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts