Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Daugavpils cietokšņa lielgabali (6)
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Kustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0500 011 1517
0500 011 1701
0500 011 2102
Datējums: 19.gs. II p.
Atrašanās vieta: Daugavpils;
Daugavpils cietoksnis
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 18.12.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-250
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.12.2015
Statuss stājas spēkā: 18.12.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 14. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekti ir 205 mm (8 collu) kalibra 1877. gada modeļa tērauda lielgabala stobrs (iepretim ēkai Mihaila ielā 3), 107 mm (4 ¼ collu) kalibra 1887. gada modeļa tērauda lielgabala stobrs uz dzelzs lafetes (Imperatorā ielā, pie krustojuma ar Konstantīna ielu), divi 154 mm (6 collu) kalibra 1883. gada modeļa tērauda lielgabala stobri (pie ēkas Hekeļa ielā 4) un divi 112 un 113 mm kalibra pelēkā čuguna lielgabala stobri (pie ēkas Komandanta ielā 7). Objekti ir autentiski tipveida Krievijas militārās rūpniecības 19. gadsimta otrās puses paraugi, kas eksponēti īpaši iekārtotā vietā fortifikācijas būves – Daugavpils cietokšņa teritorijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: 19. gadsimta otrās puses Krievijas militārās rūpniecības radītie tipveida ieroči (cietokšņu artilērija) un to aprīkojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0500 011 1701
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0500 011 1517
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0500 011 2102
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto