Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Piemineklis Daugavpils cietokšņa celtniecībai
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0500 011 2009
Datējums: 1810.–1912.
Atrašanās vieta: Daugavpils, Komandanta iela 6;
Daugavpils cietoksnis
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 18.12.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-252
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.12.2015
Statuss stājas spēkā: 18.12.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 15. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir saistīts ar Daugavpils (Dinaburgas, Dvinskas) cietokšņa celtniecību un 1812. gada kaujām pie Dinaburgas cietokšņa Francijas armijas iebrukuma laikā Krievijas impērijā. Pieminekļa – strūklakas struktūrā iekļautie trīs lielgabala stobri ir autentiski tipveida Krievijas militārās rūpniecības 19. gadsimta otrās puses paraugi. Piemineklis atrodas tā sākotnējā atrašanās vietā Daugavpils cietokšņa teritorijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Saglabājušās oriģinālās 1912. gadā uzceltā pieminekļa daļas, tehniskais risinājums un apjoms kultūrvēsturiskajā vidē.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 06.06.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0500 011 2009
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto