Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0500 001 4101 001
Datējums: 1956.
Atrašanās vieta: Daugavpils, Vienības iela 13;
Daugavpils Universitāte
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 18.12.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-251
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.12.2015
Statuss stājas spēkā: 18.12.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 8.1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Interjera dekoratīvā apdare ēkas piecās telpās (ieejas vestibilā 1. stāvā, kāpņu telpās 1.–4.stāvā, divās rekreācijas telpās 2. un 3. stāvā, koncertzālē 4. stāvā) ir mākslinieciski nozīmīgs, labi saglabājies interjera paraugs, kas sniedz priekšstatu par Latvijas 20. gadsimta 50. gadu sabiedrisko ēku iekštelpu dekoratīvajai apdarei raksturīgo eklektisko pieeju – klasiskās arhitektūras principu un formu apvienojumu ar stilizētu etnogrāfisku ornamentu būvplastikā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa vienotība un dekoratīvais risinājums, virsmas apdare (grīdas, sienas, griesti, kolonnas un pilastri), kā arī ieejas vestibila, kāpņu telpas un rekreācijas telpu durvis, kāpņu margas, kāpņu telpas un rekreācijas telpu dekoratīvie sīkrūšu logi, koncertzāles sešas lustras un četri bra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

None
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0500 001 4101 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto